Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Wspomnienia z wakacji - konkurs plastyczny

Konkurs dodał(a) Dorota Kosińska ( komentarzy)
Dodane 7 dni temu, wyświetleń 231

Wpis został sprawdzony przez moderatora

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy

pod patronatem miesięcznika „Bliżej Przedszkola”

zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.

„WSPOMNIENIA Z WAKACJI"

 

Cele  konkursu:

- odwołanie się do przeżyć i wspomnień dzieci,

- poszukiwanie inspiracji twórczej w wyobrażeniach o otaczającym świecie,

- rozwijanie i doskonalenie możliwości twórczych dzieci poprzez działania plastyczne,

- rozwijanie i kształtowanie żywej wyobraźni plastycznej,

- prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej

 

Regulamin konkursu:
 

1. Organizatorzy konkursu: Dorota Kosińska, Beata Warecka

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy

ul. Barke 3

13-100 Nidzica

(Przedszkole)

 

2. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 3-6 lat. Jedna placówka może dostarczyć maksymalnie dwie prace.
 

3. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, powiązanej z tematem konkursu.
 

4. Technika wykonania prac jest dowolna. Wielkość prac – format A3.
 

5. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, materiał użyty do wykonania prac, samodzielność.

 

6. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejoną z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail placówki, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).
 

7. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.
 

8. Prace nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 

9. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.                      

Wszyscy nauczyciele chcący otrzymać podziękowanie za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o dołączenie koperty zwrotnej z adresem oraz znaczkiem pocztowym.
 

10. Termin nadsyłania prac - 10.10.2017 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 

11. Rozstrzygnięcie konkursu - 18.10.2017 r.
 

12. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana na stronie internetowej placówki: www.zs2.nidzica.pl
 

13. Prace należy wysłać z dopiskiem: Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „WSPOMNIENIA Z WAKACJI” na adres:


 

Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Michała Kajki w Nidzicy

ul. Barke 3

13-100 Nidzica

(Przedszkole)

 

Serdecznie Zapraszamy!

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-10-10
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci i rodzice

Organizator

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Nidzicy
Barke 3
13-100 Nidzica
896252230