Społeczność BLIŻEJ PRZEDSZKOLA
Miejsce na to, by zainspirować. Siebie i innych. Wieści z życia przedszkoli, konkursy, odpowiedzi na nurtujące Was pytania.

Konkurs plastyczny "KAŻDY PRZEDSZKOLAK DOBRZE WIE, JAK BEZPIECZNIE BAWIĆ SIĘ"

Konkurs dodał(a) Monika Komajda ( komentarzy)
Dodane 4 miesiące temu, wyświetleń 341

Ten wpis jeszcze nie został sprawdzony przez moderatora. Dowiedz się więcej

„KAŻDY PRZEDSZKOLAK  DOBRZE WIE, JAK BEZPIECZNIE BAWIĆ SIĘ”- regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego

1. Cele  konkursu:

 • Pogłębianie wiedzy dzieci w wieku przedszkolnym na temat bezpiecznych zabaw.
 • Kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożenia.
 • Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się  w tym co dobre, a co złe.
 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień.
 • Popularyzacja twórczości dziecięcej.

2. Organizator:
 Przedszkole Miejskie nr 6 w Zamościu. Koordynatorzy: Monika Komajda, Anna Strzelecka, Barbara Trusek.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie i termin przekazywania prac:

Do konkursu mogą przystąpić dzieci przedszkolne w wieku 3-6 lat. Termin nadsyłania prac upływa: 12 czerwca 2017 roku. Prace należy przesyłać na adres:  Przedszkole Miejskie nr 6

  ul. Dolna 4

  22-400 Zamość

 

Dodatkowe informacje:

 • Praca plastyczna powinna być wykonana techniką dowolną: rysunek, malarstwo, wydzieranka i inne formy płaskie bez materiałów sypkich.
 • Format prac A-4.
 • Do konkursu zgłaszane są prace indywidualne wykonane przez dziecko pod kierunkiem nauczyciela.
 • Każda zgłoszona do konkursu praca plastyczna powinna zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę: imię, nazwisko i wiek dziecka, imię  i nazwisko wychowawcy/ opiekuna, pełną nazwę przedszkola numer telefonu i adres e-mail
 • Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.
 • Prace plastyczne nie będą odsyłane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 • Prace niekompletne lub nadesłane po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 • Konkurs zostanie rozstrzygnięty dnia 13.06.2017 r.

4. Zasady oceny prac:
Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceniając prace dzieci, weźmie  pod uwagę następujące kryteria:
- zgodność tematyki wykonanej pracy z hasłem przewodnim konkursu i regulaminem,
- estetykę wykonania pracy i pomysłowość.

5. Zasady wynagradzania:

Laureaci konkursu I, II i III miejsca otrzymają dyplomy i drobne nagrody rzeczowe, które zostaną przesłane pocztą.
Każda placówka uczestnicząca w konkursie oraz nauczyciele/ opiekunowie otrzymają dyplomy uczestnictwa.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 6  www.przedszkole-6.com.pl dnia 13.06.2017 r.

Dodatkowe informacje

Termin: 2017-06-12
Zasięg konkursu: Konkurs ogólnopolski
Uczestnicy: Dzieci

Organizator

Przedszkole Miejskie Nr 6 w Zamościu
Dolna 4
22-400 Zamość
84 6396805