Jak nauczyć dzieci umiejętności radzenia sobie z porażkami, czyli o hartowaniu emocjonalnym

Edukator: Ewa Zielińska

Termin: 24/08/2018

Cena: 239 zł
Co zawiera cena?


Liczba zgłaszanych uczestników
pytania 12 631 04 10 wew. 103 wolnych miejsc: 23

Otwarte

typ szkolenia

Kraków

miasto

6

godzin dydaktycznych

25

maks. ilość uczestników

Podczas szkolenia uczestnicy pogłębią swoją wiedzę na temat emocji. Zostaną również zapoznani ze sposobami podnoszenia odporności emocjonalnej dzieci poprzez autoprezentację, przestrzeganie zasad, nakładanie obowiązków i rozliczanie z nich a także poprzez gry nie tylko matematyczne.Przebieg szkolenia


  1. Emocjonalne uwarunkowania funkcjonowania dzieci na przykładzie procesu uczenia się
  2. O mądrym wychowaniu czyli postawach rodzicielskich oraz stosowaniu kar i nagród (przykłady)
  3. Sposoby podnoszenia odporności emocjonalnej dzieci poprzez: 
  • nakładanie na dzieci obowiązków w przedszkolu i domu, rozliczanie z ich wykonania (organizowanie dyżurów i ocena ich, przykłady obowiązków domowych i rozliczanie z nich, zabawy typu: Nie podoba mi się ale….);
  • przestrzeganie zasad, umów i reguł (propozycje umów i konsekwentne ich przestrzeganie podstawą sukcesu wychowawczego);
  • prowadzenie zajęć z elementami autoprezentacji i rywalizacji (przykładowe rozwiązania metodyczne dla starszych przedszkolaków);
  • konstruowanie gier przez dzieci (ściganek, opowiadań i o wątku logiczno -matematycznym) oraz rozgrywanie ich w parach i zespołach).

Miejsce


BiznesLab
Aleja Pokoju 1A
31-548 Kraków


Warunki uczestnictwa


  1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu: wypełnienie formularza on-line do 19 sierpnia 2018 r. lub do wyczerpania miejsc.
  2. Dokonanie wpłaty 239 zł na podstawie otrzymanej faktury pro-formy (faktura pro-forma zostaje wystawiona na podstawie otrzymanego zgłoszenia) lub dokonanie przedpłaty na konto. 

Termin


24 lipca 2018 r. (piątek) godz. 9:00-14:30


Miasto


Kraków


Miejsce


BiznesLab
Aleja Pokoju 1A
31-548 KrakówMapaautorytet nauczycielapodstawa programowarozwój osobistyumiejętności wychowawczewarsztat pracy nauczycielawspółpraca z rodzicami
kadra poradni psychologiczno-pedagogicznychnauczyciele edukacji wczesnoszkolnejnauczyciele w-fu nauczyciele wychowania przedszkolnegonauczyciele żłobkówpomoce nauczycielarodzice dzieci w wieku przedszkolnymstudenci kierunków pedagogicznychwychowawcy świetlic szkolnych

Dane kontaktowe


CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Pomiędzy pasją a zagubieniem. O miejscu naucz...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Prawo autorskie w szkole i przedszkolu

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak wykorzystać Metodę Labana w pracy z dzieć...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Innowacje- projekty edukacyjne-eksperymenty

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wspomaganie dzieci w rozumieniu

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Edukacja wielokulturowa

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Learn how to teach II - twórcze i inspirujące...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edu...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Twórcze metody pracy na zajęciach muzyczno - ...

Zobacz