Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty
więcej informacji: Katarzyna Halik, tel. 12 631 04 10 wew. 107 (w godz. 8:00-15:00)

Konkursy i nagrodyKonkurs ekologiczny dla nauczycieli


Konkurs zakończony. Zobacz wyniki

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego do udziału w konkursie! Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:
 • napisanie autorskiego scenariusza z propozycją ciekawych pomocy dydaktycznych;
 • napisanie autorskiego utworu: piosenki, wiersza, bajki lub opowiadania;
 • przedstawienie autorskiej propozycji pracy plastycznej wraz z fotorelacją.

czytaj więcej
Propozycje powinny być przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym. Tematyka każdego z nich powinna dotyczyć ekologii oraz promować postawy proekologiczne. Wytyczne dotyczące każdej kategorii:
Prace przesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane lub nagradzane w innych konkursach.
Praca powinna być wykonana w edytorze tekstowym, czcionka Times New Roman (wielkość czcionki 12, marginesy normalne – 2,5 cm, interlinia 1,5).

SCENARIUSZ Z PROPOZYCJĄ POMOCY DYDAKTYCZNYCH:

Autorski scenariusz powinien zawierać następujące elementy: temat, grupa wiekowa (3-4-latki lub 5-6-latki), cele ogólne, cele szczegółowe (wynikające z celów ogólnych, stanowiące ich uszczegółowienie), metody pracy z dziećmi, formy organizacyjne, pomoce do zajęć i opis przebiegu zajęć. Istotne jest precyzyjne zaplanowanie pomocy dydaktycznych tak, aby znalazły się wśród nich fotografie, ilustracje i karty pracy, które zostaną wykorzystane podczas realizacji zajęć, a które będą mogły zostać opracowane przez Organizatora według propozycji Uczestnika. W przypadku skomplikowanych pomocy wskazane jest wysłanie poglądowych projektów. Wszystkie propozycje zabaw i pomocy muszą być autorskie.

PIOSENKA, WIERSZ, BAJKA LUB OPOWIADANIE:

Utwór nie powinien być inspirowany twórczością innych autorów.
 • Wiersz powinien mieć nie więcej niż 4 strofy.
 • Bajka lub opowiadanie nie powinna przekraczać dwóch stron w pliku Word (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5). Dodatkowo, Autor może zaproponować opis ilustracji do swojego utworu.
 • Piosenka powinna mieć maksymalnie trzy zwrotki. Liczba sylab w poszczególnych wersach powinna być taka sama w każdej zwrotce (tekst powinien być rytmiczny). Dodatkowo, Autor piosenki może dołączyć propozycję własnej melodii w formie zapisu nutowego.

PROPOZYCJA PRACY PLASTYCZNEJ WRAZ Z FOTORELACJĄ:

Praca plastyczna nie może być inspirowana utworami innych autorów. Może mieć formę przestrzenną lub płaską. Może to być propozycja pracy indywidualnej lub zespołowej. Do wykonania pracy plastycznej muszą być wykorzystane materiały przyjazne dla środowiska lub surowce wtórne. Do opisu pracy plastycznej powinny być dołączone zdjęcia każdego etapu pracy (zapisane jako plik jpg w jak najlepszej rozdzielczości). W opisie powinny znaleźć się potrzebne materiały i szczegółowe etapy wykonania. W fotorelacji mile widziane prace wykonane samodzielnie przez dzieci (fotorelacja nie powinna zawierać wizerunku dzieci. Powinna ona stanowić instruktaż – mogą być w niej widoczne np. ręce dziecka pokazujące kolejne etapy powstawania pracy).

Jak wziąć udział konkursie?

 • Zapoznaj się z regulaminem konkursu.
 • Możesz wziąć udział w jednej, dwóch lub trzech kategoriach konkursowych (z każdej możesz przesłać jedną autorską pracę).
 • Pracę konkursową prześlij na adres: konkurs@blizejprzedszkola.pl do 15 lutego 2021 r. w temacie wiadomości wpisując „EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE – konkurs ekologiczny”. Do wiadomości dołącz 3 załączniki z regulaminu konkursu.

Dla zwycięzców przygotowaliśmy nagrody – w każdej kategorii:

 • Publikacja zwycięskiej pracy na łamach miesięcznika BLIŻEJ PRZEDSZKOLA,
 • Certyfikat potwierdzający udział w konkursie i zdobyte wyróżnienie,
 • Autorski numer miesięcznika wraz z towarzyszącym mu pakietem foliowanych pomocy dydaktycznych, zestawem plakatów tematycznych,
 • Zestaw nagród dla nauczyciela i/lub grupy przedszkolnej o łącznej wartości 500 zł.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 1 marca 2021 r.

Regulamin konkursu Załączniki


Konkurs na najciekawszą relację w ramach projektu


Spośród relacji, które Uczestnicy będą publikować na naszej grupie facebookowej, wybierzemy min. pięć najciekawszych – oceniając ogólne wrażenie, a także zwracając uwagę na ponadprzeciętne zaangażowanie w projekt oraz współpracę z rodzicami/innymi placówkami/społecznością lokalną. Zwycięzcom przyznamy tytuł „Ekokulturalnego przedszkola” (wydrukowany certyfikat w formacie A3) oraz nagrody rzeczowe.

Konkurs trwa do zakończenia projektu, tj. do 1 czerwca 2021 r.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane 15 czerwca 2020 r.