Wszyscy edukatorzy

Agnieszka Kozdroń

Pedagog zdrowia i profilaktyki społecznej, coach, autorka książek
Czytaj więcej


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecko z podejrzeniem i diagnozą niepełnospr...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecko z podejrzeniem i diagnozą zespołu Asp...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjon...

Zobacz