Wszyscy edukatorzy

Bożena Piotrowska

Wieloletni doradca metodyczny ds. muzyki, sztuki i terapii pedagogicznej
Czytaj więcej


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Muzykoterapia i możliwości jej zastosowania...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Muzykoterapia z elementami tańca integracyjne...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zastosowanie elementów muzykoterapii

Zobacz