Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Dziecięca matematyka®: praktyczne rozwiązania metodyczne i organizacyjne stosowane w pracy ze starszymi i młodszymi przedszkolakami...

Edukatorzy: Zuzanna Jastrzębska-Krajewska Ewa Zielińska
Cena: 199 zł zł/os
Kupujesz tygodniowy dostęp do nagrań.


On-line

typ szkolenia

7

godzin dydaktycznych

Dziecięca matematyka®: praktyczne rozwiązania metodyczne i organizacyjne stosowane w pracy ze starszymi i młodszymi przedszkolakami oraz sposoby rozwijania zadatków uzdolnień matematycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wolniej rozwijających się

Cel:

Zapoznanie nauczycieli ze wskazówkami metodycznymi i organizacyjnymi w realizacji treści programowych z zakresu pojęć matematycznych oraz omówienie sposobów rozwijania zadatków uzdolnień matematycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podniesienie jakości pracy z dziećmi poprzez czynnościowe uczenie się matematyki, a więc gry, zabawy dydaktyczne, sytuacje edukacyjne, zajęcia indywidualne i zespołowe oraz prowadzone z całą grupą. Przebieg szkolenia

Ewa Zielińska

  1. Omówienie treści matematycznych zawartych w Podstawie Programowej.
  2. Wskazówki organizacyjne i metodyczne w realizacji zajęć matematycznych.
  3. Postawa nauczyciela podczas prowadzenia zajęć matematycznych z całą grupą dzieci.
  4. Przykładowe rozwiązania metodyczne dla dzieci od 3 do 7 roku życia z zakresu: poznania schematu własnego ciała, orientacji w przestrzeni, rytmów i rytmicznej organizacji czasu, liczenia (równoliczności, ustawiania po kolei, numerowania), rachowania, klasyfikacji, mierzenia (stałość długości, pojemność, ciężar, czas), intuicji geometrycznych, układania i rozwiązywania zadań.


Zuzanna Jastrzębska-Krajewska

1. Zapoznanie z autorskimi wynikami badań dotyczących zadatków uzdolnień matematycznych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
2. Omówienie roli edukacji matematycznej w okresie wychowania przedszkolnego w kontekście dalszych sukcesów szkolnych oraz wyboru drogi zawodowej.
3. Rzetelna edukacja matematyczna dzieci wolniej rozwijających się w przedszkolu - dlaczego nie można jej pominąć.
4. Zaangażowanie rodziców w edukację matematyczną dzieci pełnosprawnych, jak i tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
5. #20minutdlaMATEMATYKI - czyli sposób na przyjemną matematykę w codzienności.
6. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, a Dziecięca Matematyka®
7. Praktyczne wskazówki dotyczące realizacji ćwiczeń zawartych w Dziecięcej Matematyce® w kontekście dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz omówienie pomocy dydaktycznych.


Dodatkowe informacje

1. Wykup dostęp do konferencji Ewy Zielińskiej i Zuzanny Jastrzębskiej-Krajewskiej.
2. Otrzymasz tygodniowy dostęp do nagrań oraz materiały konferencyjne.
3. Wypełnij test wiedzy on-line, niezbędny do otrzymania zaświadczenia uczestnictwa, uzyskując wymaganą liczbę punktów.
4. Otrzymaj zaświadczenie uczestnictwa w konferencji na swój adres mailowy.

 


Warunki uczestnictwa

Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Akademia Edukacji jest placówką posiadającą AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty - dostęp do szkolenia mogą wykupić nauczyciele/dyrektorzy placówek edukacyjnych posiadający wykształcenie pedagogiczne.

Warunkiem uzyskania dostępu jest wcześniejsze dokonanie wpłaty. Wpłata musi zostać zaksięgowana na naszym koncie.

Uczestnik zobowiązany jest do uregulowania opłaty w całości w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
W przypadku braku płatności w ciągu 14 dni - zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

 

Zaproś Ewę Zielińską do swojej placówki i przejdź pełne (3 dniowe) szkolenie z Dziecięcej Matematyki ®
Szczegóły tutaj:


 

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Małgorzata Popiel
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kreatywne sposoby wprowadzania dzieci w świat...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Współczesna problematyka prowadzenia zajęć um...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksp...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecięca matematyka ® według koncepcji prof....

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabaw...

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Ruch kadrowy w oświacie

zobacz

15. FORUM Wychowania Przedszkolnego

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecięca matematyka ® według koncepcji prof....

zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Praca z uczniem 6-letnim w szkole

zobacz