Budowanie relacji oraz prowadzenie rozmów z rodzicami dzieci przejawiających niepożądane zachowania w domu i w przedszkolu

Termin: 12/03/2019

Cena: 259 zł/os

Co zawiera cena?


Liczba zgłaszanych uczestników

Konferencja

typ szkolenia

Warszawa

miastoMiejsce


SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Opiekun Uczestników: Monika Mendala, tel. 12 631 04 10 wew. 103 (w godz. 8:00-15:00)


Termin


Warszawa, 12 marca 2019 r. (wtorek)


Miasto


Warszawa


Miejsce


SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
ul. Chodakowska 19/31
03-815 Warszawa

Opiekun Uczestników: Monika Mendala, tel. 12 631 04 10 wew. 103 (w godz. 8:00-15:00)Maparozwój osobistyumiejętności wychowawczewarsztat pracy nauczycielawspomaganie rozwojuwspółpraca z rodzicamiwypalenie zawodowe
dyrektorzy przedszkolikadra poradni psychologiczno-pedagogicznychnauczyciele edukacji wczesnoszkolnejnauczyciele wychowania przedszkolnegonauczyciele żłobkówpomoce nauczycielarodzice dzieci w wieku przedszkolnymstudenci kierunków pedagogicznychwychowawcy świetlic szkolnych

Dane kontaktowe


CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabaw...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Prawo autorskie w szkole i przedszkolu

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Tańce i zabawy z instrumentami

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Muzykoterapia z elementami tańca integracyjne...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Twórczy ruch - odkrywanie kreatywności

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecko z Zespołem Aspergera

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Daltońskie inspiracje w wychowaniu przedszko...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wszystko z papieru

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Skuteczne sposoby na radzenie sobie z wypalen...

Zobacz