Akademia Skrzata Benia

Bożena Forma

Autorka i współautorka książek dla nauczycieli wychowania przedszkolnego,
m.in. „Dziecko aktorem”, „Rok w wierszu i piosence”, „Wędrówki po krajach
Unii Europejskiej”, „Plany miesięczne z elementami scenariuszy zajęć”,
„Rok z piosenką”, „Piosenki na każdy miesiąc”. Tworzy muzykę do własnych tekstów.
Od wielu lat prowadzi zajęcia rytmiki w przedszkolach. Była instruktorem zajęć logorytmicznych w fundacji „Szansa”, wspomagającej rodziny mające dzieci
z zespołem Downa. Autorka materiałów warsztatowych, obejmujących
nowe piosenki, zabawy przy muzyce oraz propozycje rozwiązań scenograficznych.
Prowadzi warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.Anna Przepióra

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego w Zabrzu. Nauczyciel
dyplomowany z trzydziestoletnim stażem pracy. Pracuje w Przedszkolu nr 6
w Zabrzu. Autorka wielu warsztatów dla nauczycieli z zakresu edukacji językowej, matematycznej, plastycznej, teatralnej, patriotycznej, zdrowotnej, ekologicznej.
W swojej codziennej pracy propaguje stosowanie metod pracy, które wpływają
na całościowy rozwój dziecka i odpowiednio przygotowują je do podjęcia edukacji
w szkole, m.in. Metoda Dobrego Startu, Edukacja przez Ruch, Dziecięca Matematyka, techniki Freineta, metody aktywizujące.Beata Staniczek

Doradca metodyczny wychowania przedszkolnego w Katowicach. Nauczyciel
freinetowiec z trzydziestoletnim stażem pracy. Pracuje w Miejskim Przedszkolu nr 32
w Katowicach. Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Polskiego Stowarzyszenia Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta region Katowice. Założycielka i koordynatorka grupy przedszkolnej nauczycieli i sympatyków PSAPCF region Katowice. Prowadzi warsztaty dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych.Monika Kuśpiel

Studentka projektowania graficznego Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.
W 2013 roku z wyróżnieniem obroniła dyplom licencjacki. W tym samym roku
podjęła studia magisterskie na tej samej uczelni. Jej największą pasją jest
projektowanie społecznie zaangażowane, skierowane do najmłodszych odbiorców.
Autorka i ilustratorka publikacji, plakatów, projektów dla dzieci i nie tylko – ilustrowała m.in. publikacje „Rok z piosenką” i „Piosenki na każdy miesiąc” Bożeny Formy.
Prowadzi warsztaty w firmie szkoleniowej.