Awans zawodowy nauczyciela według nowego stanu prawnego

Edukator: Jolanta Siuda-Lendzion

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

6

godzin dydaktycznych

20

maks. ilość uczestników

1. Poznanie stanu prawnego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela.

2. Zapoznanie z zadaniami dyrektora oraz opiekuna stażu w awansie zawodowym nauczyciela wg przepisów prawa.

3. Analiza i poznanie zadań nauczycieli odbywających staż na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciela.

4. Nabycie umiejętność napisania poprawnego planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z realizacji planu rozwoju.

5. Poznanie procedury pracy komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnej.

6. Poznanie zasad dobrej autoprezentacji.Przebieg szkolenia


1. Prezentacja stanu prawnego procedury awansu zawodowego nauczyciela.

2. Zadania dyrektora i opiekuna stażu w procedurze awansu zawodowego nauczyciela – praca w parach - omówienie.

3. Analiza zadań nauczycieli odbywających staż na kolejne stopnie awansu zawodowego nauczyciela - praca w zespołach.

4. Opracowanie szablonu planu rozwoju zawodowego na każdym poziomie awansu zawodowego nauczyciela.

5. Jak napisać sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

6. Procedura egzaminacyjna i kwalifikacyjna nadania kolejnego stopnia awansu.

7. Zapoznanie z tajnikami skutecznej autoprezentacji.

 

Dodatkowe informacje


Materiały dydaktyczne zapewnione przed edukatora: 

  1. Materiały zawierające omówienie stanu prawnego w awansie zawodowym.
  2. Wzory planów rozwoju zawodowego na każdy stopień awansu zawodowego.
  3. Harmonogram awansu zawodowego na poszczególne stopnie.
  4. Wzory dokumentów niezbędnych w procedurze awansu zawodowego (wnioski, zaświadczenia, dokumentacja formalna itp.).

Forma szkolenia: Prezentacja z elementami działania nauczycieli - praca w zespołach, metoda praktyczna - dyskusje, praktyczne działanie uczestników szkolenia.

Wymagany sprzęt: Sala wyposażona w projektor multimedialny, szary papier, flamastry, białe kartki A4, długopisy.


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia. 

Dane kontaktowe


CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Dorota Gil
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 534 54 60 60,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Praktyczne wskazówki, czyli jak pomóc dziecku...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zastosowanie elementów muzykoterapii

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Historia sztuki dla najmłodszych

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zabawy muzyczno-ruchowe we wczesnej edukacji ...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Come and Play With Me - angielski w przedszko...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Pomysły na zebrania inne niż zwykle.

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyle...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncep...

Zobacz