wszystkie wpisy

Cała Polska czyta dzieciom


Organizator: Fundacja ABCXXI
 ABC XXI
  
W ramach kampanii "Cała Polska czyta dzieciom", prowadzone są trzy programy edukacyjne:

"CZYTAJĄCE SZKOŁY"
Organizatorzy zachęcają szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, zwłaszcza gimnazja i szkoły zawodowe, aby włączyły codzienne czytanie uczniom do swych programów nauczania.


"CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA"
Przedszkole może i powinno uzupełniać domowe czytanie, a tam, gdzie całkiem go brak, dać zaniedbanym dzieciom szansę codziennego kontaktu ze słowem pisanym. Zachęcamy wszystkie przedszkola, aby włączyły codzienne głośne czytanie dzieciom do swych programów zajęć.


"CZYTANIE ZBLIŻA"
... którego celem jest wzajemne poznanie się i integrowanie dzieci niepełnosprawnych i zdrowych podczas wspólnych imprez czytelniczych. Akcję rozpoczęto w związku z "Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych", w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji.