Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

Edukacja ekologiczna

Polska Grupa Recyklingu PROEKO zaprosiła do swojej siedziby dzieci z „Przedszkola 3 Języki” z Warszawy. Celem wizyty było pokazanie najmłodszym jak funkcjonuje firma przetwarzająca odpady. Wydarzenie odbyło się w ramach edukacji ekologicznej, którą prowadzi PROEKO.

Podczas odwiedzin dzieci zobaczyły Zakład Przetwarzania Sprzętu Elektronicznego. Dowiedziały się, jak prawidłowo sortować odpady i na czym polega recykling. PROEKO zawsze dopasowuje programy szkoleniowe do różnych grup wiekowych. Inne atrakcje przewidziane są dla dzieci w wieku przedszkolnym, a inne dla dzieci starszych.

- Dla Przedszkolaków przygotowujemy więcej zabaw i konkursów. Uczniowie szkół podstawowych świetnie radzą sobie w quizach ekologicznych. Wszystkich staramy się zainteresować recyklingiem. Im wcześniej będziemy uczyć najmłodszych, tym nasze środowisko naturalne będzie w lepszym stanie. Pokazujemy np. nasze zbiory ciekawych gadżetów, które powstały po nadaniu życia przedmiotom, które pierwotnie służyły do czegoś innego –  mówi Magdalena Bała, Dyrektor Zarządzający w PGR PROEKO.***
Polska Grupa Recyklingu PROEKO jest spółką świadczącą usługi w dziedzinie odbioru, utylizacji i zagospodarowania odpadów na terenie całego kraju. Firma rozpoczęła swoją działalność w 2001 roku i funkcjonuje zgodnie z dyrektywami i strategią Unii Europejskiej.

Zajmuje się odzyskiem i recyklingiem odpadów oraz niszczeniem produktów niepełnowartościowych lub wycofanych z obiegu handlowego. Organizuje szkolenia i udziela porad merytorycznych z zakresu programu gospodarki odpadów. Prowadzi też obsługę prawną dotyczącą ochrony środowiska. Zobacz więcej: pgrproeko.pl

Komentarze