Akademia Edukacji posiada AKREDYTACJĘ Małopolskiego Kuratora Oświaty

System rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolu – jak to działa?

ATMS Kids to system, który umożliwia automatyczne rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolu. Dzięki temu nauczyciele mogą skoncentrować się na najważniejszym – na pracy z dziećmi.

Anna Radomska

Na współczesnym nauczycielu przedszkola ciąży wiele obowiązków. Nie tylko czuwa on nad rozwojem psychofizycznym naszych pociech, ich edukacją wczesnoszkolną, a nawet bezpieczeństwem. Nowelizacja Ustawy o systemie oświaty nałożyła na przedszkola jeszcze jeden dodatkowy i kłopotliwy obowiązek – godzinowe rozliczanie czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolu. Aby ułatwić przedszkolom dostosowanie się do nowych przepisów, stworzono usługę automatycznej rejestracji oraz rozliczania czasu i kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, w postaci systemu ATMS Kids.


Czym jest ATMS Kids?


System ATMS Kids jest unikalnym rozwiązaniem działającym w „chmurze”. Jest to pierwszy funkcjonujący w ten sposób system na rynku, oferujący kompleksową obsługę przedszkola w zakresie rozliczania czasu i kosztów pobytu dzieci. Składa się on z czytników oraz z dedykowanego oprogramowania. System działa na zasadzie usługi. Polega ona na udostępnieniu przedszkolu aplikacji poprzez Internet, w zamian za cykliczną opłatę za dostęp do systemu. Takie rozwiązanie minimalizuje koszty oraz eliminuje konieczność zaangażowania pracowników przedszkola w obsługę i administrowanie systemem. ATMS Kids jest rozwiązaniem webowym. Oznacza to, że dostęp do systemu odbywa się poprzez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie tego typu nie wymaga instalowania dodatkowego oprogramowania na komputerze w przedszkolu. Nauczyciele przedszkola mogą dzięki temu korzystać z systemu z dowolnego komputera z dostępem do Internetu, w tym także z domu. System działa w oparciu o szyfrowany protokół HTTPS, co zapewnia bezpieczeństwo przesyłania danych. Ponadto ATMS Kids jest przyjazny dla użytkownika i nie wymaga od niego zaawansowanej wiedzy informatycznej. Jest odporny na działanie wirusów, awarie komputera, a nawet kilkugodzinny brak zasilania.


Możliwości systemu


Najważniejsze funkcje systemu to:
  • automatyczna rejestracja wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola – zwalnia to nauczycieli z codziennego obowiązku ręcznego rejestrowania obecności i przenosi odpowiedzialność za rejestrację (poprzez odbicie karty na czytniku) na rodziców;
  • automatyczne rozliczanie czasu pobytu według różnych stawek;
  • automatyczne rozliczanie należności za posiłki;
  • uwzględnianie dofinansowań do pobytu i posiłków;
  • generowanie gotowych do druku raportów (m.in. lista obecności, opłaty za miesiąc, wykaz wpłat i dofinansowań, podsumowanie miesiąca, itp.);
  • szeroki wachlarz możliwości szybkiej adaptacji do nowych warunków rozliczenia wynikających z uchwał gminy czy też umów z rodzicami.


Nie taki abonament straszny


W ramach miesięcznego abonamentu, oprócz użytkowania systemu, Przedszkole zyskuje dodatkowe usługi. To bowiem ALAN Systems zajmuje się administrowaniem systemem, zabezpieczaniem gromadzonych danych i codziennym tworzeniem ich kopii zapasowej. Ponadto przedszkole ma dostęp do najnowszych funkcjonalności systemu i w razie potrzeby może korzystać z telefonicznej pomocy technicznej. Przy takim wachlarzu usług wysokość abonamentu może okazać się niewygórowana. Przy wyborze odpowiedniego dla danego przedszkola rozwiązania warto więc przeanalizować rzeczywiste koszty wybranego systemu, uwzględniając nie tylko koszt zakupu, ale też koszt aktualizacji, naprawy usterek, wizyt serwisantów, czas oczekiwania na udzielenie pomocy technicznej i koszt sprzętu, jakim musi dysponować przedszkole.
***
Anna Radomska – Specjalista ds. Marketingu ALAN Systems. Firmy, zajmującej się projektowaniem i wdrażaniem nowatorskich rozwiązań IT oraz zaawansowanych systemów informatycznych, służących m.in. rejestracji i zarządzaniu czasem pracy, rozliczaniu czasu i kosztów pobytu dzieci w przedszkolu.

 

Komentarze