wszystkie wpisy

Diagnoza pedagogiczna dzieci w przedszkolu i szkole


Katedra Badań i studiów nad Dzieckiem i Dzieciństwem Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza do uczestniczenia w Podyplomowych studiach kwalifikacyjnych Diagnoza pedagogiczna dzieci w przedszkolu i szkole, których podstawowymi celami są:
 
1. Określenie współczesnej specyfiki edukacji dzieci jako podstawy edukacji w toku życia.
2. Próba wyjaśnienia istoty zmiany w edukacji w dzieciństwie na tle współczesnych zmian społecznych i osobowych.
  1. Dokształcenie nauczycieli dla potrzeb edukacji dzieci sześcioletnich w szkołach, oddziałach poza szkołą, w przedszkolach - interpretacja treści podstawy programowej.
  2. Omówienie zasad  konstruowania programów wspierających człowieka w jego rozwoju dla potrzeb indywidualnych i wspólnotowych na tle rozpoznanych cech i właściwości dzieci.
  3. Dodanie kwalifikacji w zakresie interpretacji dostępnych metod i narzędzi diagnozy zachowań dzieci i prognozy dla  szkolnych   losów dziecka, głównie w zakresie: metod, narzędzi diagnozy, interpretowaniu  jej wyników w kontekście treści podstawy programowej i prognozowanie zakresu wspierania dzieci  w  nauce.
Studia kierowane są  do nauczycieli, pracujących z dziećmi w przedszkolu i szkole na etapie edukacji zintegrowanej, stąd też wymagane są kwalifikacje nauczycielskie na poziomie studiów licencjackich lub magisterskich.
 
Studia trwają trzy semestry, łączna ilość godzin -360- spełnia wymagania określone dla studiów kwalifikacyjnych. Koszt zamyka się w kwocie 1200 za semestr.

Zgłoszenia przyjmuje kierownik studiów:
dr hab. Danuta Waloszek, prof. UP,
pod numerem telefonu: 605-053-247,
a także pod adresem e-mailowym: dwaloszek@o2.pl  
 
Zgłoszenia przyjmowane są do 15 lutego 2010
Pierwszą  edycję  rozpoczynamy już 27 lutego 2010 roku.

Zapraszam do skorzystania z oferty, która wpisuje się w zadania reformy systemu edukacji dzieci.