wszystkie wpisy

Innowacyjne zarządzanie w polskiej oświacie


Konferencja Naukowa

27 października, 2009

Warszawa, Hotel Marriott

W ramach obchodów Roku Kreatywności i Innowacji w Unii Europejskiej
 

Cele Konferencji

 • zintegrowanie środowiska nauczycieli i dyrektorów szkół oraz przedstawicieli administracji oświatowej wokół problematyki kreatywności i innowacyjności
 • promowanie innowacyjnych postaw wśród nauczycieli i menedżerów polskiej oświaty
 • kształtowanie wizerunku menedżera oświaty jako innowatora
 • zachęcenie decydentów do podejmowania i wspierania innowacyjnych działań w oświacie
 • wskazanie kierunków nowoczesnych badan naukowych w Polsce w zakresie innowacyjnego zarządzania w oświacie
 • przyczynienie się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce

W Radzie Programowej Konferencji zasiadają:

 • Maciej Żukowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 • Witold Abramowicz,  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Aldona Andrzejczak, Kierownik Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr UEP
 • Paweł Poszytek, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Dyrektor programu "Uczenie się przez całe życie"
 • Marcin Dąbrowski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
 • Wojciech Starzyński, Prezes Społecznego Towarzystwa Oświatowego
 • Jan Fazlagić, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Witold Kołodziejczyk,  Redaktor naczelny miesięcznika „Edukacja i Dialog” 

Organizatorzy

           
 

Patronat

Katarzyna Hall
Minister Edukacji Narodowej
 
 
 
Ryszard Grobelny
Prezydent Miasta Poznania
 
 
 
JM Prof. Marian Gorynia
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w
Poznaniu
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
 
 
 
Polskie Forum Obywatelskie
 
 
 

Patroni medialni

         
 

Partner strategiczny