Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi

Edukator: Iwona Piątkowska

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

8

godzin dydaktycznych

Zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami i technikami aktywnymi w pracy z małymi dziećmi.
Poszerzenie wiedzy nauczycieli wychowania przedszkolnego o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć,
opartych na najnowszych zasobach wiedzy psychologiczno-pedagogicznej.
Zapoznanie z rozwiązaniami teoretyczno-metodycznymi powstałymi na gruncie nowoczesnych koncepcji kształcenia:
 

 • nauczania kreatywnego
 • dramy
 • pedagogiki zabawy
 • treningu myślenia twórczego
 • koncepcji efektywnego myślenia


Przebieg szkolenia


Moduł I: Edukacja małego dziecka
 

 1. Metody aktywizujące
  • projekt
  • projektowanie okazji edukacyjnych
  • story -line
  • twórcze rozwiązywanie problemów
  • techniki przyspieszonego uczenia


Moduł II: Sposób organizowania edukacji sprzyjający efektywnemu uczeniu się.
 

 • praca w diadach
 • praca w triadach
 • praca zespołowa i w małych grupach

Założenia teoretyczne dotyczące pracy wybraną metodą.
Przykłady rozwiązań w pracy z dziećmi z zastosowaniem wybranych metod, technik i form organizacyjnych.
Informacje praktyczne dotyczące pracy z dziećmi wybranymi metodami i technikami
Literatura przedmiotu. 


Dodatkowe informacje


Zajęcia prowadzone przez psychologa rozwojowego, specjalistę z zakresu integracji sensorycznej


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

Dane kontaktowe


CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Dorota Gil
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 534 54 60 60,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wielointeligentna edukacja dla dziecka

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Konstruowanie programów i prowadzenie zajęć ...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Pomiędzy pasją a zagubieniem. O miejscu naucz...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Zastosowanie elementów muzykoterapii

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci w wieku ...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncep...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Muzykoterapia i możliwości jej zastosowania...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Prawo autorskie w szkole i przedszkolu

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Wspomaganie dzieci w rozumieniu tego co trudn...

Zobacz