Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi

Edukator: Iwona Piątkowska

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

8

godzin dydaktycznych

Zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi metodami i technikami aktywnymi w pracy z małymi dziećmi.
Poszerzenie wiedzy nauczycieli wychowania przedszkolnego o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć,
opartych na najnowszych zasobach wiedzy psychologiczno-pedagogicznej.
Zapoznanie z rozwiązaniami teoretyczno-metodycznymi powstałymi na gruncie nowoczesnych koncepcji kształcenia:
 

 • nauczania kreatywnego
 • dramy
 • pedagogiki zabawy
 • treningu myślenia twórczego
 • koncepcji efektywnego myślenia


Przebieg szkolenia


Moduł I: Edukacja małego dziecka
 

 1. Metody aktywizujące
  • projekt
  • projektowanie okazji edukacyjnych
  • story -line
  • twórcze rozwiązywanie problemów
  • techniki przyspieszonego uczenia


Moduł II: Sposób organizowania edukacji sprzyjający efektywnemu uczeniu się.
 

 • praca w diadach
 • praca w triadach
 • praca zespołowa i w małych grupach

Założenia teoretyczne dotyczące pracy wybraną metodą.
Przykłady rozwiązań w pracy z dziećmi z zastosowaniem wybranych metod, technik i form organizacyjnych.
Informacje praktyczne dotyczące pracy z dziećmi wybranymi metodami i technikami
Literatura przedmiotu. 


Dodatkowe informacje


Zajęcia prowadzone przez psychologa rozwojowego, specjalistę z zakresu integracji sensorycznej


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

podstawa programowarozwój psychoruchowyterapia zaburzeńumiejętności wychowawczewarsztat pracy nauczycielawspomaganie rozwojuwspółpraca z rodzicami
dyrektorzy przedszkolidyrektorzy szkół podstawowychkadra poradni psychologiczno-pedagogicznychnauczyciele edukacji wczesnoszkolnejnauczyciele kształcenia specjalnegonauczyciele wychowania przedszkolnegostudenci kierunków pedagogicznych

Dane kontaktowe


CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Dorota Gil
koordynator szkoleń:
Tel. 12 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 534 54 60 60,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dziecko z Zespołem Aspergera

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Edukacja ekologiczna przedszkolaka

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Prawo wewnętrzne w przedszkolu

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Jak bawić się z maluchami muzyką, tańcem i ru...

Zobacz

Szkolenie otwarte
Miasto:
Termin: 26/01/2019

Dyscyplina w grupie - rozwój społeczny oraz r...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabaw...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Każdy może być aktorem

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Dyscyplina w grupie - rozwój społeczny oraz r...

Zobacz


Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

Nauczanie polisensoryczne, czyli jak wykorzys...

Zobacz