Wszystkie szkolenia
Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksperymentach.

Edukator: Jan Amos Jelinek

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

5-8

godzin dydaktycznych

25

maks. ilość uczestników

Zdobycie przez uczestników wiadomości na temat właściwości wody i powietrza oraz urządzeń wykorzystujących te właściwości. Metod skutecznego wspomagania rozwoju dzieci poprzez doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze. Kształtowanie postawy aktywnego badacza wśród dzieci przedszkolnych i szkolnych. 

 

 Przebieg szkolenia


 1. Poznawanie przyrody przez dzieci. Czym jest kształtowanie postawy małego badacza? Metody wspomagania rozwoju umysłowego dzieci przez doświadczenia i eksperymenty przyrodnicze.
 2. Zapoznawanie dzieci z właściwościami wody (np. wyporność wody, stałość objętości, gęstość płynów). Zapoznawanie dzieci z niektórymi zjawiskami wodnymi (np. zasada naczyń połączonych, mieszanie płynów, ciśnienie wody), urządzeniami wykorzystującymi zasady hydrauliki (np. młyn wodny, wieża ciśnień, pompa wodna, statek, tratwa, wodociąg, oczyszczalnia, studnia). Zaprezentowanie zajęć edukacyjnych i zabaw badawczych, w których można wykorzystać przeprowadzone doświadczenia.
 3. Poznawanie właściwości powietrza (np. waga powietrza, giętkość). Zapoznawanie dzieci z niektórymi zjawiskami powietrza (np. ciepłe powietrze unosi się do góry, opór powietrza). Urządzenia wykorzystujące zasady pneumatyki (np. balon, samolot, rakieta, instrumenty muzyczne). Zaprezentowanie zajęć edukacyjnych i zabaw badawczych, w których można wykorzystać przeprowadzone doświadczenia.
 4. Czy dzieci przedszkolne mogą odczytywać wykresy i tabele tak jak robią to naukowcy? O kształtowaniu postawy badacza w kąciku pogody. Jak prowadzić obserwacje i  rejestrować dane z obserwacji pogody. 

Dodatkowe informacje


Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: Wszystkie materiały potrzebne do zajęć oraz wykonania eksperymentów zapewnia prowadzący zajęcia. 

Forma szkolenia:Warsztat (praktyczne działanie słuchaczy) wspierany prezentacją multimedialną. 


Warunki uczestnictwa


 Ustalenie z organizatorem termiu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia. 

edukacja przyrodniczapodstawa programowarozwój osobistywarsztat pracy nauczyciela
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejnauczyciele wychowania przedszkolnegostudenci kierunków pedagogicznychwychowawcy świetlic szkolnych

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również
 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyj...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Rozwój trudności w nauce i problemy zachowani...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Język komunikacji a właściwy rozwój dziecka w...

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Praca z uczniem 6 letnim w szkole

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Zastosowanie elementów muzykoterapii

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Edukacja zorientowana na dziecko

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Ruch kadrowy w oświacie

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Mechanika i elektryczność w przedszkolu i szk...

  Zobacz

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103