wszystkie szkolenia
Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabawa w psychoedukacyjnej pracy z dziećmi

Edukator: Aleksandra Kozendra

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

8

godzin dydaktycznych
 • nabycie nowego narzędzia pracy;
 • pokazanie ruchu jako jednego z ważniejszych środków niewerbalnego wyrażania siebie;
 • ukazanie możliwości oddziaływania tańca, ruchu i muzyki na kreatywne działanie i myślenie;
 • ukazanie szerokiego zasobu form muzyczno-ruchowych, które mogą ułatwić i uatrakcyjnić pracę nauczyciela w pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej;
 • doskonalenie i pogłębienie świadomości samego siebie i własnego ciała poprzez przeżywanie muzyki w ruchu improwizowanym, tańcu i działaniach twórczych


Przebieg szkolenia


Wstęp teoretyczny 

 • rola komunikacji niewerbalnej i możliwości opierania się na niej w lepszym rozumieniu zachowań dzieci, nawiązywaniu z nimi kontaktu i tworzeniu narzędzi terapeutycznych wspomagających ich rozwój,
 • Terapia Tańcem i Ruchem formą wykorzystującą ruch i elementy tańca w procesie rozwoju dziecka

Ćwiczenia praktyczne /do wykorzystania w swojej pracy/

 • obserwacja i analiza ruchu,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu niewerbalnego poprzez taniec, ruch, zabawę oraz rozwijanie umiejętności ich wykorzystywania,
 • stworzenie akceptowalnych sposobów uwalniania fizycznego napięcia, niepokoju, stresu, stłumionych uczuć,
 • sposoby rozpoznawania i bezpiecznego wyrażania uczuć,
 • odkrywanie nowych wzorców ruchu, reakcji i możliwości alternatywnych zachowań,
 • poprawa uspołecznienia i interakcji,
 • tworzenie spójnej osobowości i integracja psychofizyczna.

Dodatkowe informacje


Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: płyty CD z muzyką do tańców dla uczestników oraz materiały teoretyczne.

 


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

dziecko z SPEedukacja artystycznarozwój psychoruchowyterapia zaburzeńumiejętności wychowawczewspomaganie rozwoju
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejnauczyciele rytmikinauczyciele wychowania przedszkolnegostudenci kierunków pedagogicznychwychowawcy świetlic szkolnych

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również
 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Wielointeligentna edukacja dla dziecka

  Zobacz

  Konferencja
  Miasto:
  Termin: 07/12/2017

  Wskazówki metodyczne i organizacyjne w realiz...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabaw...

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Muzykoterapia z elementami tańca integracyjne...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Twórcze zajęcia z języka angielskiego w prze...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Każdy może być aktorem

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Język komunikacji a właściwy rozwój dziecka w...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogól...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Muzykoterapia i możliwości jej zastosowania...

  Zobacz

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103