Wszystkie szkolenia
Jak budować dobre relacje w grupie - integracja poprzez zabawę i taniec

Edukator: Aleksandra Kozendra

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

8

godzin dydaktycznych
 • Budowanie pozytywnych relacji w grupie.
 • Kształtowanie umiejętności współżycia w grupie w atmosferze wzajemnego zrozumienia, akceptacji i pomocy.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych.
 • Nawiązanie prawdziwego kontaktu  z wychowawcą opartego na wzajemnym zaufaniu, porozumieniu i autorytecie.


Przebieg szkolenia


 • Grupa – dynamika rozwoju grupy, role, konflikty;
 • Znaczenie i podział ćwiczeń i zabaw grupowych;
 • Kontrakt grupy;
 • Poznawanie uczniów, budowanie relacji poprzez gry psychologiczne, ćwiczenia psychoterapeutyczne;
 • Praktyczne metody aktywizowania, budowania dobrych relacji grupy, integracji  poprzez wspólną zabawę, taniec, ćwiczenia ruchowe – dostosowanie do poszczególnych faz rozwoju grupy;
 • Ćwiczenia na zakończenie - służące podsumowaniu, pożegnaniu, zamknięciu grupy.

Dodatkowe informacje


Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: płyty CD z muzyką do tańców dla uczestników.


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

edukacja artystycznarozwój psychoruchowyumiejętności wychowawczewspomaganie rozwoju
kadra poradni psychologiczno-pedagogicznychnauczyciele edukacji wczesnoszkolnejnauczyciele rytmikinauczyciele wychowania przedszkolnegostudenci kierunków pedagogicznychwychowawcy świetlic szkolnych

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również
 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Dziecko z podejrzeniem i diagnozą niepełnospr...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksp...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Jak założyć niepubliczne przedszkole?

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Storyline - opowieść w jednej linii

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyle...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Podstawa Programowa - Planowanie

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edu...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Aktywne i efektywne metody pracy z dziećmi ...

  Zobacz

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103