wszystkie szkolenia
Dziecko z podejrzeniem i diagnozą niepełnosprawności w ujęciu pracy w grupie i zajęć indywidualnych

Edukator: Agnieszka Kozdroń

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

8

godzin dydaktycznych

16

maks. ilość uczestników
 1. Charakterystyka osobowości dziecka w wieku przedszkolnych z zaburzeniami neurorozwojowymi w praktycznym ujęciu 
 2. Charakterystyka zaburzeń integracji sensorycznych u dziecka z deficytami, manifestowanymi przez zachowania trudne 
 3. Określenie trudności i niepowodzeń przedszkolnych leżących po stronie kadry dydaktycznej, dziecka i rodziny jego pochodzenia
 4. Określenie potrzeb dziecka z deficytami rozwojowymi rozpoczynającego edukację przedszkolną 
 5. Wspomaganie rozwoju dziecka przez adekwatne oddziaływania pedagogiczne w placówce przedszkolnej w grupie rówieśniczej oraz podczas zajęć indywidualnych 
 6. Efektywna współpraca z opiekunami dziecka, skuteczne metody komunikacji z rodzicem „trudnym” 
 7. Wzmocnienie pedagogów, poprzez uzewnętrznienie ich zasobów i aktywację motywacji wewnętrznej 


Przebieg szkolenia


Część teoretyczno / warsztatowa  – omówienie zagadnień zawartych w celach szkolenia w ujęciu teoretycznym z praktycznymi ćwiczeniami adekwatnie dobranymi do proponowanych treści, przy propozycji scenariuszy  zabaw i zajęć zorganizowanych z uczestnikami grupy. Doświadczenia na uczestnikach odczuć typowych dla dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi, umiejętności ich interpretacji i adekwatnego działania. Praktyczne przećwiczenie umiejętności wydawania poleceń, reagowania w sytuacji kryzysowej oraz podczas komunikowania się z rodzicami dziecka.


Dodatkowe informacje


Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: papier, kredki, plastelina, balony, nośnik do odtwarzania muzyki, koc.

Szkolenie jest realizowane według autorskiego programu, opracowanego przez Agnieszkę Kozdroń.

Szkolenie o charakterze zindywidualizowanym. Przed realizacją zalecany jest kontakt z placówką, celem określenia kluczowych dla Klientów potrzeb i problemów. Szkolenie to z założenia odpowiadać ma na rzeczywiste potrzeby Zamawiającego w ujęciu wyłącznie praktycznym.


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

dziecko z SPEterapia zaburzeńumiejętności wychowawczewspomaganie rozwoju
dyrektorzy przedszkolidyrektorzy szkół podstawowychkadra poradni psychologiczno-pedagogicznychnauczyciele edukacji wczesnoszkolnejnauczyciele kształcenia specjalnegonauczyciele wychowania przedszkolnegostudenci kierunków pedagogicznychwychowawcy świetlic szkolnych

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również
 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Edukacja wielokulturowa

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Praca z uczniem 6-letnim w szkole

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Edukacja ekologiczna przedszkolaka

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Twórcze zajęcia z języka angielskiego w prze...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Muzykoterapia z elementami tańca integracyjne...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Wspomaganie dzieci w rozumieniu

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Zastosowanie elementów muzykoterapii

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjon...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Historia sztuki dla najmłodszych

  Zobacz

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103