wszystkie szkolenia
Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjonalnych, społecznych, poznawczych u dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Edukator: Agnieszka Kozdroń

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

8

godzin dydaktycznych

16

maks. ilość uczestników
 1. Charakterystyka kompetencji kluczowych według Zaleceń Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. UE L 394/13, 2006) w ujęciu teoretycznym. 
 2. Charakterystyka okresów krytycznych w rozwoju dziecka w odniesieniu do kształtowania kompetencji emocjonalnych, społecznych i poznawczych u dzieci.
 3. Adekwatne oddziaływania pedagogiczne na dziecko z deficytami społecznymi, emocjonalnymi, manifestujące zachowania trudne 
 4. Propozycje scenariuszy zajęć i zabaw do pracy w grupie i podczas indywidualnych zajęć z dziećmi, kształtujących kluczowe kompetencje.
 5. Efektywna współpraca z opiekunami dziecka, nad kształtowaniem kluczowych kompetencji dziecka w środowisku rodzinnym.
 6. Wzmocnienie pedagogów, poprzez uzewnętrznienie ich zasobów i aktywację motywacji wewnętrznej.


Przebieg szkolenia


Część teoretyczno / warsztatowa  – omówienie zagadnień zawartych w celach szkolenia w ujęciu teoretycznym z praktycznymi ćwiczeniami adekwatnie dobranymi do proponowanych treści, przy propozycji scenariuszy  zabaw i zajęć zorganizowanych z uczestnikami grupy dla kształtowania kluczowych kompetencji u dzieci. 


Dodatkowe informacje


Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: papier, kredki, plastelina, balony, nośnik do odtwarzania muzyki.

Szkolenie jest realizowane według autorskiego programu, opracowanego przez Agnieszkę Kozdroń.

Szkolenie o charakterze zindywidualizowanym. Przed realizacją zalecany jest kontakt z placówką, celem określenia kluczowych dla Klientów potrzeb i problemów. Szkolenie to z założenia odpowiadać ma na rzeczywiste potrzeby Zamawiającego w ujęciu wyłącznie praktycznym.


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

dziecko z SPEterapia zaburzeńumiejętności wychowawczewarsztat pracy nauczycielawspomaganie rozwoju
dyrektorzy przedszkolidyrektorzy szkół podstawowychkadra poradni psychologiczno-pedagogicznychnauczyciele edukacji wczesnoszkolnejnauczyciele kształcenia specjalnegonauczyciele wychowania przedszkolnegostudenci kierunków pedagogicznych

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również
 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we...

  Zobacz

  Szkolenie otwarte
  Miasto:
  Termin: 09/12/2017

  Odimienna Metoda Nauki Czytania według koncep...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Nie taki język obcy.

  Zobacz

 • Szkolenie otwarte
  Miasto:
  Termin: 27/11/2017

  Twórcze i inspirujące zajęcia z języka angiel...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Jak założyć niepubliczne przedszkole?

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyle...

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Dziecko z Zespołem Aspergera

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Historia sztuki dla najmłodszych

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Jak wykorzystać Metodę Labana w pracy z dzieć...

  Zobacz

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103