Wszystkie szkolenia
Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej

Edukator: Ewa Zielińska

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

5

godzin dydaktycznych

Przedstawienie najważniejszych i aktualnych ustaleń dotyczących gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Omówienie etapów prowadzenia diagnozy i sposobów ustalania, którym dzieciom i w jakim zakresie są potrzebne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla osiągnięcia wystarczającej gotowości do nauki szkolnej.Przebieg szkolenia


 1. Najważniejsze ustalenia dotyczące gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 2. Nauczycielska diagnoza dziecięcych czynności samoobsługowych w szatni, łazience, sali (stołówce).
 3. Nauczycielska diagnoza sprawności ruchowych dzieci.
 4. Nauczycielska diagnoza funkcjonowania dzieci w trakcie zabawy.
 5. Nauczycielska diagnoza podejmowania i realizowania zadań przez dzieci.

Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

nauczycielska diagnoza
dyrektorzy przedszkolinauczyciele edukacji wczesnoszkolnejnauczyciele wychowania przedszkolnego

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również
 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Taniec, muzyka, zabawa w edukacji dziecka - c...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Muzykoterapia z elementami tańca integracyjne...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Każdy może być aktorem

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Muzykoterapia i możliwości jej zastosowania...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Edukacja wielokulturowa

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Twórcze metody pracy na zajęciach muzyczno - ...

  Zobacz

 • Szkolenie otwarte
  Termin: 26/08/2017

  Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyj...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Edukacja zorientowana na dziecko

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Badanie umiejętności matematycznych dzieci

  Zobacz

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103