Wszystkie szkolenia
Nauczyciel mistrzem-przewodnikiem - język emocji

Edukator: Agnieszka Czeglik

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

7-8

godzin dydaktycznych

20

maks. ilość uczestników
 1. Wypracowanie odpowiednich postaw służących budowaniu autorytetu nauczyciela-wychowawcy.
 2. Podwyższenie skuteczności działań nauczyciela.
 3. Wzmocnienie poczucia wartości własnej  w  pełnionej roli zawodowej.
 4. Uczenie się i doświadczanie znaczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, trenowanie umiejętności zadawania pytań, udzielania motywującej informacji zwrotnej - analizowanie różnych stylów komunikacji z dziećmi.
 5. Nabycie  praktycznej wiedzy, która pomoże nauczycielowi zwiększyć zaufanie do siebie, swoich możliwości i umiejętności.
 6. Pobudzenie do refleksji zawodowej i osobistej.


Przebieg szkolenia


 1. Motywacje wyboru zawodu.
 2. Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na budowanie autorytetu nauczyciela.
 3. Kompetencje nauczyciela a relacje z dziećmi.
 4. Ukryte teorie osobowości.
 5. Emocje i uczucia – jak je okazywać / odczytywać.
 6. Jaką role odgrywają dorośli w procesie emocjonalnego dojrzewania dzieci.
 7. Język emocji – pożądany i skuteczny sposób komunikowania się nauczyciela z dziećmi.

Dodatkowe informacje


Forma szkolenia: wykład problemowy, metoda praktyczna - dyskusja, ćwiczenia warsztatowe.
Wymagane środki dydaktyczne: arkusze szarego papieru, flamastry, szpilki, białe kartki A4, rzutnik, ekran, odtwarzacz CD.
Materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: pakiet "dobrych rad".


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

autorytet nauczycielapsychologia zarządzaniarozwój osobistyumiejętności wychowawczewarsztat pracy nauczyciela
nauczyciele edukacji wczesnoszkolnejnauczyciele kształcenia specjalnegonauczyciele wychowania przedszkolnego

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również
 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyle...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  O sposobach zminimalizowania stresu adaptacyj...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Edukacja regionalna w wychowaniu przedszkolny...

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Dziecko z Zespołem Aspergera

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Kreatywny ruch, taniec terapeutyczny i zabaw...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Dziecko z podejrzeniem i diagnozą zespołu Asp...

  Zobacz

 • Szkolenie otwarte
  Termin: 26/08/2017

  Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyj...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Inteligencje wielorakie w praktyce, czyli edu...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Tańce i zabawy z instrumentami

  Zobacz

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103