wszystkie szkolenia
Prawo wewnętrzne w przedszkolu

Edukator: Dariusz Skrzyński

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

6

godzin dydaktycznych

25

maks. ilość uczestników

Każde przedszkole funkcjonuje w sferze określonych regulacji prawnych. Jednocześnie przepisy prawa oświatowego nakładają na przedszkola obowiązek opracowywania wewnętrznych aktów prawnych, których zadaniem jest uszczegółowienie kwestii nieuregulowanych w ustawach lub rozporządzeniach.

Prawo wewnętrzne stanowione jest w formach: uchwał i zarządzeń. Akty te powinny odpowiadać pewnym wymogom technicznym. Wiele z tych wymogów dotyczy także załączników do uchwał i zarządzeń, w których umieszcza się w szczególności: statuty, regulaminy, instrukcje, procedury.

Jak wskazuje praktyka, organy przedszkola mają problemy z zastosowaniem prawidłowych zasad tworzenia dokumentów stanowiących prawo wewnątrzprzedszkolnego. Przyczyną, a jednocześnie  usprawiedliwieniem takiego stanu rzeczy, jest brak odpowiedniego przygotowania w tym zakresie.

Szkolenie uzupełnione jest o zasady tworzenia decyzji administracyjnych i innych dokumentów kierownictwa wewnętrznego.Przebieg szkolenia


(możliwość modyfikacji programu)

1. Rodzaje aktów prawa wewnętrznego
- uchwały organów kolegialnych przedszkola
- zarządzenia dyrektora przedszkola
2. Zasady tworzenia aktów prawa wewnętrznego
- tworzenie uchwał rady przedszkola
- tworzenie uchwał rady pedagogicznej
- tworzenie uchwał rady rodziców
- tworzenie zarządzeń dyrektora przedszkola
3. Rodzaje załączniki do aktów prawa wewnętrznego
- statuty
- regulaminy
- instrukcje
4. Zasady tworzenia załączników do aktów prawa wewnętrznego
5. Prawne aspekty funkcjonowania procedur przedszkolnych

- cel opracowywania procedur
- podstawa prawna opracowywania procedur
- zasady tworzenia procedur
6. Decyzje administracyjne dyrektora przedszkola
7. Inne akty kierownictwa wewnętrznego


Dodatkowe informacje


Koszt szkolenia obejmuje konsultacje prawne z wykładowcą w czasie szkolenia oraz materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: przewodnik po zasadach tworzenia prawa wewnętrznego w przedszkolu wraz ze wzorami wybranych dokumentów (wydruk komputerowy) lub publikacja „Prawo wewnętrzne w przedszkolu” Wydawnictwa Raabe. Dariusz Skrzyński – prowadzący - był redaktorem prowadzącym publikacji „Prawo wewnętrzne w przedszkolu”.


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

autorytet nauczycielapsychologia zarządzania
dyrektorzy przedszkolinauczyciele wychowania przedszkolnego

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również
 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Autonomia dyrektora przedszkola

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci trzyle...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Mechanika i elektryczność w przedszkolu i szk...

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Zabawy muzyczno-plastyczne i parateatralne we...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Taniec, muzyka, zabawa w edukacji dziecka - c...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogól...

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Praca z uczniem 6-letnim w szkole

  Zobacz

  Szkolenie otwarte
  Miasto:
  Termin: 27/11/2017

  Twórcze i inspirujące zajęcia z języka angiel...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?...

  Zobacz

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103