wszystkie szkolenia
Kontrola zarządcza w przedszkolu

Edukator: Dariusz Skrzyński

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

7

godzin dydaktycznych

25

maks. ilość uczestników

Do prawidłowego funkcjonowania w placówkach oświatowych systemu kontroli zarządczej niezbędne jest określenie jego zasad przez dyrektora jednostki. Stworzenie adekwatnego systemu kontroli zarządczej powinno się rozpocząć od inwentaryzacji dokumentacji, w tym od usystematyzowania już funkcjonujących w placówce procedur i identyfikacji, które z zawartych w nich działań stanowią elementy kontroli zarządczej, a następnie poddania ich krytycznej ocenie pod kątem skuteczności oraz zasadności i zgodności z aktualnym prawem. W każdej placówce większość z nich jest przygotowana, z tym tylko że należy to wszystko uporządkować i dokonać aktualizacji.

Podanie gotowych dokumentów, które mogłyby być wykorzystane przez wszystkie jednostki, byłoby bardzo trudne. Dlatego wiedza uzyskana na niniejszym szkoleniu będzie stanowiła doskonałą podstawę do tworzenia dokumentów dostosowanych do specyfiki danego przedszkola.Przebieg szkolenia


Moduł I. Kontrola zarządcza według przepisów prawa

 1. Czym jest kontrola zarządcza w świetle ustawy o finansach publicznych?
 2. Definicja i cel kontroli zarządczej
 3. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą
 4. Obowiązki dyrektorów
 5. Poziomy funkcjonowania kontroli zarządczej
 6. Standardy kontroli zarządczej wydane przez Ministra Finansów

Moduł II. Budowanie i wdrożenie systemu kontroli w przedszkolu

 1. Określenie obszarów objętych kontrolą zarządczą
 2. Analiza standardów, wytycznych i wskazówek pod kątem realizacji kontroli zarządczej w przedszkolu:
  • środowisko wewnętrzne kontroli zarządczej,
  • wyznaczanie celów i zadań oraz monitorowanie ich realizacji,
  • zarządzanie ryzykiem (szerzej o ryzyku w Module III)
  • dokumentowanie procesu kontroli zarządczej,
  • mechanizmy kontroli zarządczej,
  • rola efektywnego systemu komunikowania w kontroli zarządczej,
  • samoocena procesu kontroli zarządczej i wskazówki do sporządzenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (szerzej w Module IV).
 3. Regulamin kontroli zarządczej. Prezentacja przykładowych regulaminów.
 4. Indywidualne spojrzenie na kontrolę zarządczą w poszczególnych przedszkolach - adekwatność kontroli zarządczej
 5. W jakim zakresie procedury istniejące w przedszkolu wpisują się w system kontroli zarządczej?
 6. 6. Prezentacja przykładowych procedur, regulaminów, zarządzeń, itd. dotyczących kontroli zarządczej

   
Moduł III. Zarządzanie ryzykiem

 1. Definicja pojęcia: ryzyko i zarządzanie ryzkiem
 2. Identyfikacja ryzyka
 3. Analiza ryzyka
 4. Punktowa ocena ryzyka
 5. Hierarchizacja ryzyka
 6. Rejestr ryzyka
 7. Zarządzanie ryzkiem
 8. Przykładowa dokumentacja zarządzania ryzykiem - wzory, przykłady i gotowe rozwiązania

Moduł IV. Monitorowanie funkcjonowania kontroli zarządczej

 1. Monitorowanie i doskonalenie systemu kontroli zarządczej
 2. Samoocena kontroli zarządczej
 3. Audyt wewnętrzny
 4. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 5. Omówienie najczęściej pojawiających się błędów

Dodatkowe informacje


Koszt szkolenia obejmuje konsultacje prawne z wykładowcą w czasie szkolenia oraz materiały dydaktyczne zapewnione przez edukatora: pakiet gotowych wzorów dokumentów dotyczących kontroli zarządczej.


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia.

warsztat pracy nauczyciela
dyrektorzy przedszkolinauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również
 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Kształtowanie kompetencji kluczowych: emocjon...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Learn how to teach II - twórcze i inspirujące...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Obserwacja zajęć w nadzorze pedagogicznym

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Innowacje- projekty edukacyjne-eksperymenty

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Twórcze metody pracy na zajęciach muzyczno - ...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Zastosowanie elementów muzykoterapii

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Prawo autorskie w szkole i przedszkolu

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Gry rozwijające zdolności matematyczne i ogól...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Edukacja regionalna w wychowaniu przedszkolny...

  Zobacz

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103