Wszystkie szkolenia
Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej

Edukator: Barbara Szeląg

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103

Zamknięte

typ szkolenia

6

godzin dydaktycznych

W trakcie szkolenia uczestnicy: poszerzą wiedzę z zakresu prawa oświatowego prawną, wprowadzą zmiany do statutu i regulaminów poznają sposoby organizowania edukacji zorientowanej na potrzeby dziecka, przeanalizują zadania nauczyciela wobec dziecka i rodziców wynikające z realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego, opracują narzędzia do obserwacji zajęć dydaktyczno wychowawczych i innych zadań statutowych realizowanych przez nauczyciela, nabędą umiejętności związanych z dokonywaniem ewaluacji programów wychowania w przedszkolu.Przebieg szkolenia


 • Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego.
 • Wprowadzenie zmian w wewnętrznej dokumentacji - statut, regulaminy i procedury
 • Organizacja edukacji zorientowanej na dziecko.
 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego - zadnia  nauczyciela.
 • Nadzór  dyrektora nad  realizacją: podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz diagnozowania rozwoju dziecka
 • Obserwacja zajęć dydaktyczno - wychowawczych i innych zadań statutowych realizowanych przez nauczyciela,
 • Programy wychowania przedszkolnego opracowanie  zatwierdzenie i ewaluacja.
 • Regulacje prawne dla bezpieczeństwa dzieci.

Dodatkowe informacje


Stosowane metody pracy podczas szkolenia: wykład, praca w grupach, problem solving.


Warunki uczestnictwa


Ustalenie z organizatorem terminu, miejsca oraz liczby uczestników szkolenia

autorytet nauczycielapodstawa programowapsychologia zarządzaniawspomaganie rozwojuwspółpraca z rodzicami
dyrektorzy przedszkolinauczyciele wychowania przedszkolnegostudenci kierunków pedagogicznych

Dane kontaktowe

CEBP 24.12 Sp. z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

Nr konta: 32 1020 2892 0000 5002 0532 8671
Monika Mendala
koordynator szkoleń:
Tel. (12) 631 04 10 wew. 103
Tel. Kom. 665 88 24 88,
E-mail: szkolenia@akademiaedukacji.eu

Zobacz również
 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Awans zawodowy nauczyciela

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Animacja muzyczna - narzędziem w pracy nauczy...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Nowe tendencje w edukacji przedszkolnej

  Zobacz

 • Szkolenie otwarte
  Termin: 13/07/2017

  Przyroda nieożywiona w doświadczeniach i eksp...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Ważniejsze wskazówki metodyczne i organizacyj...

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Język komunikacji a właściwy rozwój dziecka w...

  Zobacz


 • Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Odimienna Metoda Nauki Czytania

  Zobacz


  Szkolenie dla Rady Pedagogicznej

  Aktywność twórcza i odtwórcza dzieci

  Zobacz

  Szkolenie otwarte
  Termin: 14/07/2017

  Learn how to teach II - twórcze i inspirujące...

  Zobacz

zapytaj o cenę 12 631 04 10 wew. 103