Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się


ponad 6 lat temu


"Wielkopolski strój ludowy"

 

„Wielkopolski strój ludowy”
Zapraszamy dzieci wszystkich przedszkoli gnieźnieńskich do udziału w regionalnym konkursie plastycznym.

 

Cele konkursu:

 • aktywne włączanie się w kultywowanie tradycji regionalnych poprzez poznanie wielkopolskiego stroju  ludowego
 • rozwijanie wyobraźni dziecka
 • czerpanie radości z podejmowania działań plastycznych
 • właściwe zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań twórczych
   

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci 5 i 6-cio letnich uczęszczających do wszystkich  przedszkoli na terenie miasta Gniezna.
   
 2. Prace przedstawiające nasz regionalny strój ludowy mogą być wykonane w formacie A4 lub A3, dowolną techniką plastyczną, oprawione w passe–partout, maksymalnie 3  z każdej placówki.
   
 3. Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę umieszczoną:

  z przodu - w prawym, dolnym rogu: imię dziecka, wiek, miejscowość,
  z tyłu - mię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i dokładny adres wraz z telefonem i adresem e-mail placówki, oraz imię i nazwisko opiekuna.
   
 4. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na prezentację prac oraz danych autora dla potrzeb konkursu, również w mediach i na stronach internetowych organizatorów.
 5. Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście na adresŁ

  Przedszkola nr 8 „Mali Polanie”,                           
  ul. Budowlanych 22,
  62-200 Gniezno


  do dnia 12 kwietnia 2011 r.
  z dopiskiem: „Wielkopolski strój ludowy”.
   
 6. Zwycięzcy konkursu zostaną wyłonieni przez jury powołane przez organizatora.
   
 7. Kryterium oceny:

  walory artystyczne i estetyczne
  ciekawa interpretacja proponowanej tematyki
  stopień samodzielności wykonania pracy przez dziecko.
   
 8. Oficjalne ogłoszenie wyników i  wręczenie nagród oraz pamiątkowych dyplomów odbędzie się 19 kwietnia 2011 roku w Przedszkolu nr 8 o godz. 10. 00.

Szczegółowych informacji udzielają panie: Marzanna Prywer, Halina Fischer, Wiesława Matusz.

 
 
  

Przedszkole nr 8

Halina Fischer
Ostatnio on-line:
Halina Fischer dodał/a również:

Polecane