Regulamin Wydawnictwa

  

 1. Właścicielem Wydawnictwa BLIŻEJ PRZEDSZKOLA jest CEBP 24.12 Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie (30-437), przy ul. Kwiatowej 3 NIP: 679 30 96 735 REGON: 122994233
 2. Wydawnictwo realizuje zamówienia wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. Złożenie zamówienia oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu.

 

Przyjęcie oraz realizacja zamówienia

 1. Siedziba firmy czynna w godzinach 7:00-15:00 od poniedziałku do piątku.
 2. Wydawnictwo prowadzi sprzedaż towarów w następujący sposób:

o    a) realizacja zamówień e-mailowych wysyłanych na adres: wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl

o    b) realizacja zamówień telefonicznych: nr tel.12 631 04 10 wew. 101

o    c) realizacja zamówień faxowych: nr tel. 12 262 50 34

o    d) realizacja zamówień internetowych składanych na stronie www.blizejprzedszkola.pl

 1. Zamówienia telefoniczne oraz FAX-em  można składać w godzinach, w których czynna jest siedziba firmy (7:00-15:00)
 2. Zamówienia złożone do godziny 11:00 realizowane są w tym samym dniu roboczym, natomiast po godzinie 11:00 w dniu kolejnym.
 3. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 11.00  zostaną zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.
 4. Składając zamówienie użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie wydawnictwa oraz na ich przetwarzanie dla celów promocyjnych i handlowych. Wydawnictwo nie przekazuje danych osobowych partnerom zewnętrznym.
 5. Towar wysyłany jest za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firmy kurierskiej.
 6. Towary, które znajdują się w promocji mają ograniczoną ilość. Klient który zamówi niedostępny towar będzie na bieżąco o tym informowany e-mailem bądź telefonicznie nie później niż 48 godzin od złożenia zamówienia. Realizacja zamówień następuje według kolejności oraz do wyczerpania zapasów.
 7. Zamówienie zostanie zrealizowane w momencie, kiedy wszystkie zamówione tytuły znajdują się na stanie magazynu wydawnictwa.
 8. W przypadku niedostępności części towarów znajdujących się w zamówieniu klient jest informowany telefonicznie lub mailowo o stanie zamówienia oraz podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, anulowanie całości zamówienia, lub zwrot części wartości zamówienia).
 9. W przypadku, braku jakiegokolwiek tytułu, kiedy została wpłacona  należność za całe zamówienie (na konto bankowe wydawnictwa), wówczas w ciągu 2 tygodni zostanie zwrócona wartość za brakujący tytuł (nr konta bankowego podaje klient).
 10. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyny tytuł w zamówieniu, wydawnictwo zastrzega sobie możliwość anulowania zamówienia. O tym fakcie klient zostaje poinformowany telefonicznie lub e-mailem.
 11. W przypadku PRZEDSPRZEDAŻY - towar wysyłany w terminie podanym w komunikacie dotyczącym przedsprzedaży. PRZEDSPRZEDAŻ oznacza wcześniejszą sprzedaż z towaru z niższą ceną z odroczonym terminem dostawy.


 

Statusy zamówień

 1. Status Oczekujące - oznacza, że zamówienie trafiło do działu handlowego wydawnictwa, ale nie jest jeszcze realizowane.
 2. Status W realizacji - oznacza, że zamówienie jest w trakcie realizacji przez dział handlowy. Na szybkość realizacji wpływa wybór sposobu płatności (przedpłata, przelew, pobranie). Najszybciej realizowane są przesyłki pobraniowe oraz przelewowe z terminem płatności dla INSTYTUCJI. Przedpłaty PayU oraz przelewowe realizowane są po odnotowaniu płatności na koncie wydawictwa.
 3. Status Zrealizowane oznacza, że paczka opuściła nasze biuro i w zależności od wyboru dostawcy - POCZTA POLSKA, KURIER -została przejęta przez Pocztę Polską albo firmę kurierską. Ceny produktów

 1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie podawane są w polskich złotych zawierających stawkę VAT (książki 5%, płyty CD 5% i 23%).
 2. Ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 3. Ceny towarów w momencie złożenia zamówienia nie ulegają zmianie i są wiążące dla zamawiającego.
 4. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, które znajdują się w ofercie, przeprowadzania akcji promocyjnej oraz wprowadzania wszelkich zmian bez wcześniejszego informowania użytkowników.
 5. KOSZTY WYSYŁKI wynoszą:

W przypadku wysyłki POCZTĄ POLSKĄ cena wysyłki uzależniona jest od wagi towaru. Program automatycznie przelicza wagę towarów oraz proponuje koszty dostawy dopasowane do niej.

Ze względu na zmianę cen Poczty Polskiej - 12.04.2017 - nowe ceny opłat za przesyłkę:

 Czas realizacji: 5-10 dni roboczych

KOSZTY PRZESYKI - POCZTA POLSKA
Waga Zamówienia przelewowe, przedpłaty, wpłaty on line Zamówienia płatne przy odbiorze
100g - 2kg 12,00 zł                                       17,00 zł
> 2kg 14,00 zł                                       19,00 zł

 

W przypadku wysyłki towaru FIRMĄ KURIERSKĄ:

Koszt wysyłki niezależnie od formy płatności - 14 zł

Czas realizacji: 24-48 godzin


Płatności

 1. Przy składaniu zamówienia klient jest zobowiązany podać sposób płatności: za pobraniem, przedpłata, faktura na przelew z 14 dniowym terminem płatności, płatność on-line (system PayU).
 2. Klient, który w zamówieniu e-mailowym wybierze formę płatności przedpłata, proszony jest o wysłanie e-maila na adres wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl z informacją o:

o    Wybranych produktach

o    Ilościach towaru

o    Danych do faktury oraz wysyłki (jeżeli są inne)

o    Numer tel. Kontaktowego
Na podstawie otrzymanych informacji, wydawnictwo na podany adres e-mail wysyła fakturę PRO-FORMA. Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na podstawie otrzymanej faktury nie później niż w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Numer konta bankowego, na który należy wpłacić pieniądze:

90 1020 2892 0000 5102 0532 6220

Nazwa odbiorcy:

CEBP 24.12 Sp. Z o.o.
ul. Kwiatowa 3
30-437 Kraków

W tytule przelewu proszę podać numer faktury PRO-FORMA.

 1. Po odnotowaniu wpłaty na koncie bankowym wydawnictwa, realizacja zamówienia następuje w ciągu 24 h.
 2. Tylko instytucja posiadająca nr NIP ma możliwość otrzymania faktury terminowej. Do faktur nie opłaconych w terminie będą naliczane karne odsetki ustawowe.
 3. Klient indywidualny nie ma możliwości otrzymania faktury terminowej.
 4. Formy płatności dostępne dla klientów indywidualnych:

o    Za pobraniem (pocztowym lub kurierskim)

o    Przedpłata na konto bankowe

o    Płatność on-line (PayU)

 1. Jeżeli otrzymana faktura jest błędna, należy powiadomić o zaistniałej sytuacji wydawnictwo, nie później niż do 5 dni po jej otrzymaniu. Wówczas będzie wystawiona faktura z poprawnymi danymi.
 2. Klient, który wybierze formę płatności za pobraniem jest zobowiązany uiścić płatność pracownikowi Poczty Polskiej bądź kurierowi przy odbiorze przesyłki.
 3. Do każdego zamówienia dołączamy paragon (dla klientów indywidualnych) lub fakturę VAT (dla instytucji lub firm posiadających nr NIP).Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient będący Konsumentem ma prawo bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustępie 5 poniżej, odstąpić od zawartej umowy, składając Wydawnictwu oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od daty wejścia Klienta w posiadanie zamówionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru. Po upływie tego terminu uprawnienie do odstąpienia wygasa. Do zachowania terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu należy kierować na adres: CEBP 24.12 sp. z o.o. (Wydawnictwo), ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków - POBIERZ WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować Wydawnictwo o zamiarze odstąpienia drogą mailową, wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego na jaki po złożeniu oświadczenia winna być zwrócona cena zakupu. Brak przekazania takiej informacji nie wpływa jednak na skuteczność oświadczenia o odstąpieniu od umowy a ma na celu jedynie przyspieszenie realizacji zwrotu.
 3. Klient powinien niezwłocznie odesłać doręczony mu produkt po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy nadanie przesyłki z produktem przed jego upływem. Jeżeli oświadczenie o odstąpieniu nie zostało złożone wcześniej Klient powinien przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z produktem.
 4. W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany odesłać towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Klient, korzystając z prawa odstąpienia od umowy, ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (poczta według cennika Poczty Polskiej, kurier - według cennika określonej firmy kurierskiej). Przesyłki za pobraniem nie będą przez Wydawnictwo przyjmowane. Reklamacje

 1. Wydawnictwo zobowiązane jest dostarczać produkty bez wad.
 2. W przypadku gdy dostarczony produkt ma wadę, podstawą rozpatrywania wszelkich reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
 3. Reklamacje należy zgłaszać Wydawnictwu pisemnie na adres: CEBP 24.12 sp. z o.o. (Wydawnictwo), ul. Kwiatowa 3, 30-437 Kraków, lub e-mailowo na adres: wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl (pobierz protokół przyjęcia reklamacji)
 4. Wydawnictwo rozpoznaje reklamacje niezwłocznie, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni roboczych od doręczenia mu towaru wraz z oryginałem dowodu zakupu.
 5. Uwzględniając reklamację Wydawnictwo niezwłocznie wymieni towar na wolny od wad lub usunie wadę, według wyboru Klienta-chyba że usunięcie wady jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Klienta. W przypadku gdy usunięcie wady nie będzie możliwe a w magazynie brak będzie towaru wolnego od wad Wydawnictwo zwróci Klientowi równowartość ceny wadliwego towaru na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.
 6. W przypadku otrzymania od Klienta towaru wolnego od wad z żądaniem jego wymiany, Wydawnictwo odeśle towar na koszt Klienta.
 7.  W przypadku sporów dotyczących rozpatrywania reklamacji Klient będący konsumentem może zwrócić się o pomoc do miejskiego lub powiatowego rzecznika praw konsumentów.

 

Czas realizacji zamówień

 1. Zamówienia złożone do godziny 11:00 realizowane są w tym samym dniu roboczym, natomiast po godzinie 11:00 w dniu kolejnym.
 2. Zamówienia złożone w piątek po godzinie 11:00  zostaną zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.
 3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + czas dostawy

o    paczka, list priorytetowy – czas dostawy 5-10 dni roboczych

o    paczka za pobraniem – czas dostawy 5-10 dni roboczych

o    kurier – czas dostawy 1-2 dni robocze

o    Osobisty odbiór zamówienia, możliwy w siedzibie wydawnictwa przy ul. Kwiatowej 3, 30-437 Kraków od pn - pt w godzinach 7:00-15:00. Prosimy o dokładne umówienie się na odbiór (telefonicznie lub e-mailowo).

4. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zagubioną przesyłkę, bądź za nieterminowe jej dostarczenie. W takiej sytuacji należy powiadomić wydawcę, który podejmie odpowiednie działania.

5. W przypadku PRZEDSPRZEDAŻY - towar wysyłany w terminie podanym w komunikacie dotyczącym przedsprzedaży. PRZEDSPRZEDAŻ oznacza wcześniejszą sprzedaż z towaru z niższą ceną z odroczonym terminem dostawy.


Formy płatności

 1. Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności za zamówione towary:

o    płatność przy odbiorze (należność przekazana listonoszowi lub kurierowi)

o    płatność przelewem na konto wydawnictwa 90 1020 2892 0000 5102 0532 6220

o    płatność terminowa (faktura z 14 dniowym terminem płatności) DOTYCZY TYLKO FIRM

o    płatność on line - system PayU.


Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe nie będą udostępnione osobom postronnym.
 2. Dane osobowe przekazywane podczas składania zamówień są przetwarzane przez CEBP 24.12 Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kwiatowej 3.
 3. Powierzone nam dane (imię, nazwisko, e-mail, telefon) przetwarzane będą: w celu realizacji umowy i wysłania zamówienia, przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych.
 4. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.04.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
  

Wydawnictwo może zmienić treść powyższego regulaminu bez wcześniejszego uprzedzania użytkowników.