Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej.


Edyta Gruszczyk-Kolczyńska|Ewa Zielińska|Oferta » Pełna oferta


35.00 zł
30.00 zł
Do koszyka

W książce przedstawiono najważniejsze i aktualne ustalenia dotyczące gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole. Zostały tu omówione etapy prowadzenia diagnozy i sposoby ustalania, którym dzieciom i w jakim zakresie są potrzebne zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla osiągnięcia wystarczającej gotowości do nauki szkolnej.

spis treści  fragment

drukuj


Dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej trzeba fachowo prowadzić obserwację i analizować dziecięce kompetencje? A przede wszystkim, jak to robić? By odpowiedzieć na te istotne pytania, powstała książka napisana przez prof. Edytę Gruszczyk-Kolczyńską i Ewę Zielińską „Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej. Jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski”. Z chwilą przeniesienia diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej z poradni do placówek wychowania przedszkolnego, obserwacja i interpretacja dziecięcych aktywności nabrała znaczenia. Pierwszy etap tej diagnozy polega bowiem na obserwowaniu dzieci, analizowaniu oraz interpretowaniu ich zachowań w trakcie zabaw i zajęć przedszkolnych. Książka udostępnia nauczycielowi profesjonalne GOTOWE narzędzia diagnostyczne.
 
Wyjątkowość treści prezentowanych w publikacji podkreśla fakt, że, według Autorek, nieporozumienia w zakresie stosowania metody obserwacji wynikają z niedostatków publikacji poświęconych nauczycielskiej diagnozie i braku sprawdzonych narzędzi diagnostycznych. Autorki mają nadzieję, że ich starania wprowadzenia zmian przyczynią się do takiego wychowania i edukacji dzieci, aby lepiej wiodło się im w szkole i dorosłym życiu.
 
 
W publikacji znajdują się m.in.:
  • Najważniejsze ustalenia dotyczące gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole,
  • Podstawy merytoryczne, uzasadnienie i cele nauczycielskiej diagnozy,
  • Informacje o tym, dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej trzeba fachowo prowadzić obserwację i analizować dziecięce kompetencje,
  • Opisy organizowania obserwacji i analizy funkcjonowania dzieci,
  • Opis pułapek, w jakie wpadają nauczyciele podczas obserwowania dzieci w ramach diagnozy gotowości do nauki szkolnej,
  • Nauczycielska diagnoza dziecięcych czynności samoobsługowych, sprawności ruchowych, funkcjonowania dzieci w trakcie zabawy, podejmowania i realizowania przez dzieci zadań,
  • Eksperymenty diagnostyczne, organizacja, przebieg zajęć i obserwacje,
  • Cele nauczycielskiej diagnozy realizowanej w eksperymentach diagnostycznych wykonywanych przez dzieci indywidualnie i zespołowo,
  • Sposoby notowania wyników obserwacji w zbiorczych arkuszach diagnostycznych, interpretacje i formułowanie działań w zakresie skuteczniejszego realizowania zadań przez dzieci,
  • Arkusze diagnostyczne i rysunki.
Cechy
AutorEdyta Gruszczyk-Kolczyńska
ISBN978-83-61246-48-0
Ilość stron116
Format165 x 235 mm
Dział Sprzedaży
wydawnictwo@blizejprzedszkola.pl

Dział Obsługi Klienta
Joanna Wypych joanna.wypych@blizejprzedszkola.pl telefon: 12 631 04 10 wew 101

Zadaj pytanie przez formularz.
Zobacz naszą ofertę według kategorii:

lub skorzystaj z wyszukiwarki wpisując interesujące Cię hasło:

Wersja wokalno-instrumentalna.

Zamów