Czwartek, 07 Października 2010, 19:50:43


Metoda Dobrego Startu - konspekt dla 5-latków

 

K O N S P E K T

do zajęcia otwartego dla rodziców

 

Data: 07.10.2010 r.

Prowadząca: Krystyna Stachoń

Grupa: 5-latki – Kubusie

 

Temat: „Pociąg krasnoludków”

 

Cele:

 • rozwijanie wrażliwości i pamięci słuchowej
   
 • posługiwanie się symbolami jako etap przygotowania do nauki czytania
   
 • rozwijanie koordynacji słuchowo – wzrokowej i ruchowej
   
 • rozwijanie kompetencji językowych w aspekcie fonologicznym oraz syntaktycznym
   
 • umożliwienie rodzicom obserwacji dzieci, ich zachowań w grupie

 

Oczekiwane osiągnięcia dzieci:

 • dz. potrafią wyodrębnić w tekście słowo: las
   
 • różnicują i rozpoznają samogłoski w nagłosie
   
 • znają pojęcia : głoska, wyraz
   
 • rozwijają poczucie własnej wartości

 

Środki dydaktyczne:

 • karty pracy 14a oraz 14b z zestawu M. Bogdanowicz „Od wierszyka do rysunku”, wagony pociągu, obrazki rozpoczynające się głoskami – o, a, i, dywaniki, karty pracy dla każdego dziecka

 

 Metoda:

 • M. Bogdanowicz, M. Brańska, E. Jakacka: Metoda Dobrego Startu – „Od wierszyka do rysunku” (MDS)

 

Przebieg:

 1. Powitanie rodziców piosenką „Idzie Jaś, idzie Staś...” zrealizowaną MDS 
   
 2.  „Przygoda w lesie” – uważne słuchanie opowiadania M. Szatkowskiej, wychwytywanie słowa: las, wprowadzenie do zajęcia głównego 
   
 3. Ćwiczenia Metodą Dobrego Startu:

  a)  wyszukanie i omówienie wzoru X – spostrzeganie wzoru
  b)  słuchanie i zapamiętywanie wierszyka: „Nie idź tędy! Nie ta ścieżka! Nie budź skrzata! On tam mieszka. (14a)
  c)  ćwiczenia ruchowo-słuchowe- rytmiczne mówienie wiersza z równoczesnym pokazywaniem (14a)
  d)  ćwiczenia ruchowo -słuchowo-wzrokowe (14b)

   
 4. „Pociąg krasnoludków” – zabawa ruchowa ze zmianą maszynisty

   
 5. „Co wiezie pociąg?” – segregowanie obrazków wg pierwszej głoski

   
 6. Praca przy stolikach – karta pracy – ustalanie pierwszej głoski w wyrazach

 

 

 
 


 

Przedszkole 9

Ostatnio on-line:
2 tygodnie temu

Krystyna Stachoń dodał/a również:Polecane