Piątek, 10 Maja 2013, 14:50:48


"A po nocy przychodzi dzień"

Grupa: 3-latków

Czas trwania: 20 minut

Temat dnia: A po nocy przychodzi dzień.

Cele ogólne:

- wdrażanie do uważnego słuchania i obserwowania;

- utrwalenie pojęć: dzień, noc;

- rozwijanie sprawności ruchowej;

- poznanie kształtu koła.

Cele szczegółowe - dziecko:

- rozumie pojęcia: dzień i noc

- dostrzega stałe następstwo dnia i nocy

- zna kształt koła

- potrafi tworzyć układ wg rytmicznego wzoru

Metody wspierania edukacyjnego:

- pokaz

- rozmowa kierowana

- działania praktyczne

Środki dydaktyczne: ilustracja dnia i nocy, słońca i księzyca, koło oraz chmura wycięte z kartonu, bębenek


Przebieg zajęć:

1. Rozmowa kierowana: prowadząca pokazuje dzieciom dwie ilustracje - słonecznego dnia i bezchmurnej nocy. pyta co dzieci widzą na obrazku. Następnie prezentuje ilustracje słońca i księżyca, później pyta: Kiedy na niebie świeci słońce? A kiedy księżyc? Mówi dzieciom o stałym następstwie dni i nocy.

2. Prowadząca ukąłda naprzemiennie obrazki słońca i księżyca i mówi: Na niebie świeci: w dzień słońce - w nocy księżyc - w dzień słońce - w nocy księżyc - w dzień...- dzieci dopowiadają, jaki obrazek ma dołożyć prowadząca. Nauczycielka wskazuje kolejne obrazki i odczytuje wzór: dzień - noc - dzień - noc -dzień...- dzieci dopowiadają odpowiednie słowo.

3. Ilustrowanie ruchem treści wiersza:

Słońce świeci, raz, dwa, trzy. (dzieci wyciągają w górę ręce i kręcą dłonią wykonując ruch w nadgarstku)

Budzi dzieci, raz, dwa, trzy.(pokazują na siebie, klaszczą trzy razy)

Gdy zachodzi, raz, dwa, trzy. (powoli opuszczają wyciągnięte do góry ręce i robią przysiad)

Noc nadchodzi, raz, dwa, trzy. (poduszeczkę z dłoni przykładają do policzka)

4. Prowadząca pokazuje dzieciom wycięte z kartonu koło. Mówi, że to kształt jakie ma słońce - koło. Następnie pyta dzieci czy wiedzą, jaki kształt ma księżyc. Żeby wytłumaczyć dzieciom dlaczego księzyc przybiera różne kształty, prowadząca przysłania go wyciętą z kartonu chmurą. Uświadamia dzieciom, że i słońce, i księżyc mają kształt koła. Dzieci kreślą w powietrzu swoim palcem duży okrąg.

5. Zabawa orientacyjno - porządkowa "Słońce i księżyc" - dzieci poruszają się w tempie podanym na bębenku. Zatrzymują się gdy następuje cisza i na hasło: "słońce" stają w rozkroku z wysoko uniesionymi ramionami. Na hasło "księżyc" - kąłdą się na podłodze jak do snu.

 


 
Ostatnio on-line:
5 miesiące temu

Joanna Świerczek dodał/a również:Polecane