Wtorek, 01 Czerwca 2010, 7:24:15


W krainie dźwięków i muzyki

Nauczyciel: Agnieszka Wójtowiec
 
Temat kompleksowy – „Muzyka jest wszędzie”
 
Temat dnia – „W krainie dźwięków i muzyki”
 
Cele ogólne:
 • Rozwijanie różnych form ekspresji,
 • Wzbogacanie słownictwa o terminy związane z muzyką,
 • Uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki klasycznej,
 • Rozpoznawanie i nazywanie niektórych instrumentów muzycznych,
Cele operacyjne
Dziecko:
 • Rozróżnia wartości muzyczne: ćwierćnuta, ósemka, półnuta, cała nuta
 • Zna zapis i brzmienie skali muzycznej - gama
 • Rozróżnia i nazywa niektóre  instrumenty muzyczne,
 • Dobiera napis do odpowiedniego instrumentu,
 • Tworzy improwizacje rytmiczne i melodyczne do krótkich tekstów
 • Określa nastrój w muzyce
 • Podaje liczbę elementów danego zbioru i przedstawia ją za pomocą cyfr
 • Aktywnie uczestniczy w zajęciach
 • Dostrzega piękno muzyki klasycznej
 • Rozumie i wykonuje polecenia nauczyciela
Metody:
 • czynna
 • słowna
 • aktywizujące
 • „Gimnastyka mózgu” wg P. G. Dennison – kinezjologia edukacyjna
Formy:
 • zbiorowa
 • indywidualna
Środki dydaktyczne:
 
Wiersz D. Gellner Nutki, piosenka Gama, ilustracje instrumentów (harfa, skrzypce, flet, fortepian, trąbka), dźwięki instrumentów nagranych na płycie CD, napisy, cyfry, karty pracy, instrumenty perkusyjne, ilustracje przedstawiające emocje (radość, smutek, strach), utwory muzyki klasycznej, wiersz Ewy Stadtmuller Wiosenny bal, zagadka słowna
 
Przebieg zajęć:
 
1. „Gimnastyka mózgu” wg P. G. Dennisona – kinezjologia edukacyjna
 
Ćwiczenia energetyzujące:
 • „kapturek myśliciela” (masowanie uszu) – wzrost koncentracji, usprawnia wymowę, lepsze formułowanie zadań i myśli w pamięci, słyszenie własnego głosu
 • „punkty na myślenie” (guziczki) – zwiększenie przepływu energii elektromagnetycznej ciała i podniesienie poziomu energii, zachowanie równowagi pomiędzy prawą i lewą stroną ciała, wzrost odprężenia
Ćwiczenia pogłębiające:
 • „punkty pozytywne” (punkty nad brwiami) – łagodzi napięcia w nowych sytuacjach, eliminuje blokady pamięci, usprawnia uczenie się na pamięć
Ćwiczenia wydłużające (antystresowe):
 • „sowa” – usprawnia układ krwionośny i energetyzuje mózg, koordynuje wzrok i słuch z pracą całego ciała
Ćwiczenia na przekraczanie linii środka:
 • „ćwiczenia naprzemienne” – koordynacja lewej i prawej strony ciała, poprawiają wymowę, umiejętności słuchania, czytania i rozumienia
 
2. Słuchanie wiersza D. Gellner „Nutki” – przedstawionego za pomocą sylwet
 
Jedna nutka – druga nutka,
ta radosna – a ta smutna.
Obie nutki,
tak jak inne,
mają dom
na pięciolinii.
Jedna nutka
siadła w kącie,
w oczach łezki
ma błyszczące,
bo próbuje i nie może
żadnym kluczem
drzwi otworzyć.
Na to mówi
druga nutka:
- Nie rozpaczaj,
nie trać głowy!
Drzwi do domu
otworzymy
czarnym kluczem
wiolinowym.
 
Zapoznanie dzieci z zapisem nut na pięciolinii tworzących gamę. Zwrócenie uwagi dzieci na poszczególną wysokość dźwięków oraz ich długość (ćwierćnuta - ta, ósemka - ti, półnuta – ta-a, cała nuta – ta-a-a-a).
 
3. Gama – śpiewanie piosenki wraz z interpretacją ruchową (utrwalanie wysokości poszczególnych dźwięków)
 
Do to dorsz dorodny dorsz,
Re to rekin ryba zła,
Mi migotka miga w mig,
Fa za falą fala gna,
Sol solony solą śledź,
La nie lada przysmak to,
Si zarzuca w morze sieć,
i wracamy znów do Do-o-o-o
 
4. „Preludium Des-dur – Deszczowe” Fryderyka Chopina – uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki klasycznej, rozpoznawanie przez dzieci utworu muzycznego i podanie nazwy kompozytora oraz nazwy instrumentu na którym wykonywany jest utwór.
 
5. „Preludium deszczowe” – improwizacje ruchowe dzieci. Rozwijanie słuchu muzycznego oraz wyobraźni, przełamywanie bariery nieśmiałości.
 
6. „Jaki to instrument?” – zabawa słuchowa. Rozpoznawanie instrumentów muzycznych po wydawanych dźwiękach nagranych na płycie CD. Dobieranie  napisu do rozpoznanego instrumentu. Rozwijanie umiejętności czytania
 
7. „Instrumenty muzyczne” –ćwiczenia indywidualne.  Rozpoznawanie i nazywanie instrumentów muzycznych, przyklejanie nazw instrumentów pod właściwym obrazkiem. Rozwijanie umiejętności czytania
 
8. „Wiosenny bal” – słuchanie wiersza Ewy Stadtmuller. Słuchanie tekstu ze zrozumieniem. Utrwalanie nazw wiosennych kwiatów. Określanie nastroju w wierszu. Zwrócenie uwagi dzieci, że do tańca niezbędna jest muzyka
 
Już wiosna króluje nam,
już cały świat rusza w tan,
Już tańczą jaskry i bzy,
zatańcz z nami i ty!
 
Bal, bal, bal – wiosenny bal.
Bal, bal, bal – pachnący bal.
Bal, bal, bal – słoneczny bal.
Bal na tysiąc par!
 
Tulipan skłonił się już
i śmiało sunie do róż:
„Ten walczyk dla nas w sam raz,
więc kłaniam się paniom w pas.”
 
Bal, bal….
 
Do walca krokus się rwie:
stokrotko chciej wybrać mnie.
pachnących sukienek szum,
już kwiatów wiruje tłum.
 
Bal, bal….
 
9. „Tańczymy walczyka” – taniec integracyjny wg K. Palińskiej. Rozwijanie poczucia rytmu i umiejętności współdziałania z partnerem
 
10.  „Piosenkarka” – zagadka słowna.
 
Często ją widzę przy mikrofonie,
Gdy śpiewa, wdzięcznie splata dłonie,
A wraz z nią zespół z gitarami.
Czy wiecie już, co to za pani?
 
11. Zabawa twórcza „Śpiewać każdy może…” – wymyślanie melodii do podanego zdania: Jest już wiosna, jest już wiosna, pora roku to radosna.
 
12. Zabawa dydaktyczna uwrażliwiająca dzieci na barwy dźwięku pt. „Dwie orkiestry”
 
Dzieci ustawione w dwa szeregi plecami do siebie. Nauczyciel rozdaje takie same instrumenty perkusyjne i akustyczne. Dzieci ze wskazanego szeregu grają po kolei na instrumencie prosty rytm. Dziecko, które ma ten sam instrument w drugim szeregu powtarza w momencie usłyszenia zagraną frazę jak echo, zmiana ról.
 
13. „Mali muzykanci” – ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość oraz umiejętność przeliczania elementów danego zbioru. Przedstawianie liczby za pomocą znaku graficznego – cyfry.
 
14. Zabawa dydaktyczna pod hasłem „Rozpoznajemy nastrój utworu” – słuchanie trzech utworów muzycznych. Określanie ich nastroju i przedstawianie mimiką i ruchem ciała charakteru utworu. Po wysłuchaniu utworu należy stanąć pod obrazkiem kojarzących się z daną emocją (radość, smutek, strach). Rozwijanie wrażliwości muzycznej
 
15. „Muzyczne motyle” – kolorowanie sylwet motyli do utworów muzyki klasycznej. Rozwijanie wyobraźni
 


 

Samorządeowe Przedszkole nr 64

Ostatnio on-line:
ponad 4 lat temu

Agnieszka Wójtowiec dodał/a również:


W krainie bajek
Odwiedzono: 6966
Tupu, tup, po śniegu
Odwiedzono: 6414

Polecane