Wtorek, 18 Maja 2010, 19:55:08


Scenariusz obchodów Dnia Wody w grupie dzieci 4-letnich

 

Cele ogólne:

 • rozumienie   stałości  obiegu   wody   w   przyrodzie  i  przyczyn jej występowania  w   różnych postaciach,
 • poznawanie właściwości fizycznych wody;
 • poznawanie zjawisk fizycznych związanych z rozpuszczalnością różnych substancji w wodzie,
 • obserwowanie zmian stanu skupienia wody (siekły, stały, lotny)
 • poznanie zjawiska parowania i skraplania wody
 • kształtowanie prawidłowego obrazu świata poprzez samodzielne działania dzieci,
 • wyrabianie umiejętności obserwowania , porównywania  i wnioskowania,
 • uświadomienie dzieciom faktu , że woda jest podstawą egzystencji na Ziemi,

Cele operacyjne:

Dziecko :

 • wyjaśni, na czym polega zjawisko obiegu wody w przyrodzie,
 • wskaże formy występowania wody,
 • wymieni właściwości fizyczne  wody,
 • rozpozna i nazwie odgłosy wody;
 • wyjaśni, jakie znaczenie ma woda w życiu istot żywych,
 • wykona gazetkę ścienną przy współudziale innych członków grupy;
 • prowadzi  obserwacje rozwoju roślin.

Metody :

 • słowne: objaśnienia, instrukcja, rozmowa;
 • oglądowe: obserwacja, pokaz ;
 • czynne: samodzielnych doświadczeń, zadań stawianych do wykonania, kierowania aktywnością własną dziecka  

Formy: zbiorowa jednolita, grupowa zróżnicowana, indywidualna jednolita.

 

Środki dydaktyczne: wiersz T.Ferenc „Woda”, fotografie przedstawiające : morze, jezioro, staw, wodospad, fontannę, chmur , lodowiec, plastikowa butelka, konewka, akwarium, gąbka, folia aluminiowa, pipeta, sól, cukier, kwasek cytrynowy, sok, herbata, szklanki, kubeczki jednorazowe, paski niebieskiej bibuły; plyta CD z nagraniami odgłosów wody w przyrodzie„Dźwięki wokół nas”, kolorowe gazety, arkusz A 1, talerzyki, ziemia, rzeżucha;

 

Przebieg:

 

1.  Powitanie w parach  :

- witają się nasze ręce : prawa, lewa, plecy, noski , brzuszki ...

- okrzyk grupowy :

Nauczyciel :  „Hop , hop!”

Dzieci : „Ha , ha !”

Razem : „Każdy przedszkolak o przyrodę dba”.

 

2. Słuchanie wiersza T.Ferenc „Woda”- nawiązanie do tematu zajęć :

 

 „ Wszędzie jej pełno,

    w studni aż dudni,

    w deszczu pluszcze głośno,

    w rzece płynie,

    na samym dnie

    utopiona w morzu ginie,

    w chmurze lekka jak para,

    w wiadrze ciężka jak ołów,

    piękna jak wodospad Niagara,

    w ogrodzie jak rosnący ogród (...)

 

3. Rozwiązywanie zagadek obrazkowych „Gdzie można spotkać wodę ?”

Dzieci uważnie przyglądają się przypiętym na tablicy fotografiom. przedstawiającym miejsca występowania wody w środowisku społeczno – przyrodniczym, Następnie wspólnie nazywają te formy, np.: jezioro, morze, wodospad, staw, rzeka, fontanna, chmury, lodowiec, kałuża, deszcz, strumień, mgła, rosa, kostki lodu..

 

4. Zagadki ruchowe – naśladowanie,  rozpoznawanie i nazywanie czynności związanych  z wodą

Chętne dzieci kolejno pokazują według  własnych pomysłów czynności związane z wodą, np. pływanie, łowienie ryb, chodzenie po kałużach, mycie się itp. Pozostali uczestnicy zabawy mają za zadanie rozpoznać i nazwać określoną czynność.

 

5. Zabawy badawcze z wodą,  podczas których dzieci poznają właściwości wody, ćwicząc postrzeganie zmysłowe i angażując swoje ciało :

a) dotykiem : wyczuwanie różnic temperatur, siły strumienia wody: z  plastikowej  butelki,  konewki  z  sitkiem,  gąbki, przelewanej z rąk do rąk;

b) wzrokiem: obserwowanie kropli wody umieszczonej na folii (przezroczystość bezbarwność), zachowanie wody w przezroczystym naczyniu (akwarium) - jej ruch (wirowanie, falowanie);

c) smakiem: degustacja wody słodkiej, słonej, kwaśnej oraz innych napojów na bazie wody, np. herbatę, sok.

d) słuchem: słuchanie, jakie woda wydaje dźwięki przy chlapaniu, uderzaniu dłonią w powierzchnię;

Nauczycielka odtwarza także nagranie na płycie CD, a dzieci odpowiadają, co słyszą : ktoś chodzi po wodzie, woda gotuje się, deszcz bębni o parapet, ulewa, fale morskie, kapanie wody, nalewanie wody do naczynia.

 

6.. Zabawa ruchowa „Płynie woda”

Dzieci otrzymują po dwa paski niebieskiej bibuły. Poruszając się przy muzyce, naśladują          za ich pomocą ruch wody – falowanie.

 

7. Zabawa badawcza z lodem :

Nauczycielka pokazuje dzieciom  szklaną miskę z zawartością, w znacznej części  rozpuszczonego w wodzie lodu ( przyniesioną do sali przed rozpoczęciem zajęć). Dzieci  zauważają, że lód się rozpuścił, ponieważ w sali jest ciepło.

 

8.  Zabawa badawcza – parowanie wody:

Nauczycielka przeprowadza z dziećmi doświadczenie. Wlewa do naczynia gotującą się wodę, przykrywa je talerzem. Para unosząc się do góry tworzy „chmury”. Nauczycielka wyjaśnia dzieciom, że z pary tworzą się krople, które w postaci deszczu, po ochłodzeniu, spadają na ziemię. Dla zobrazowania tego zjawiska kładzie na naczyniu lusterko, proponując sprawdzenie, co się będzie działo. Dzieci zauważają, że na lustrze wyraźnie widać krople wody.

 

9. Wykonanie plakatu pod tytułem np. „Woda to życie”, obrazującego znaczenie wody  w życiu ludzi, zwierząt i roślin

Dzieci wyszukują w kolorowych czasopismach zdjęcia przedstawiające ludzi i zwierzęta korzystające z wody (dzieci się kąpią, pani myje okna, tata podlewa ogródek, babcia gotuje, brat pije napój itp.). Następnie, korzystając w razie potrzeby z pomocy nauczycielki, wycinają lub wyrywają je z gazety i naklejają  na arkusz brystolu, ze znajdującą się w centralnym punkcie, namalowaną kroplą wody W ten sposób powstaje plakat pod tytułem np. „Woda to życie”, który można powiesić przy wejściu do przedszkola, aby uświadomić innym przedszkolakom i dorosłym, jak ważną rolę pełni woda w życiu wszystkich istot żywych.

 

10. Wysiew rzeżuchy - obserwacje

Na jednym talerzyku nauczyciel umieszcza suche nasiona rzeżuchy na suchym podłożu i nie podlewa ich wodą, na drugim  wysiewa nasiona  na  mokre podłoże. Na wynik  eksperymentu dzieci czekają kilka dni. W tym czasie podlewają  roślinki i obserwują, jak one  się rozwijają. Dzieci przekonują się, że bez wody rośliny nie mogą żyć.

 

Opracowała: Wanda Dynkwald

 


 

Przedszkole Miejskie nr 6

Ostatnio on-line:
2 tygodnie temu

Polecane