Czwartek, 09 Lutego 2012, 21:47:57


Wesoły karnawał

 

GRUPA WIEKOWA: 5 latki

TEMAT KOMPLEKSOWY: Wesoły karnawał.

TEMAT SZCZEGÓŁOWY: Przygotowania do balu karnawałowego.

PROWADZĄCA: Aleksandra Wójcik

PODSTAWA PROGRAMOWA:

  1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych;

  1. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;

3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach.

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i zrozumieniu siebie i swojego otoczenia. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne.

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

4) aktywnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je pląsając lub tańcząc;

3) tworzy muzykę- korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem.

9. Wychowanie przez sztukę – rożne formy plastyczne. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych.

13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczna. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

2) wyznacza wyniki dodawania i odejmowania, pomagając sobie na palcach lub na innych zbiorach zastępczych;

4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów.

14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:

2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach;

6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej.

 

CELE OGÓLNE:

- rozwijanie zainteresowania karnawałem i związanymi z nimi tradycjami;

- rozwijanie ekspresji twórczej;

- zapoznanie z nową techniką plastyczną;

- współdziałanie podczas zabaw i gier.

CELE SZCZEGÓŁOWE: dziecko:

- uważnie słucha tekstu czytanego przez nauczyciela;

- zna pojęcia: karnawał, bal karnawałowy, balon, serpentyna;

- określa cechy przedmiotów ( kształt, kolor, wielkość);

- przelicza elementy w zbiorze;

- porównuje wielkości przedmiotów;

- odtwarza podany rytm;

- określa położenie przedmiotów w przestrzeni

- dzieli wyrazy na sylaby i głoski;

- wykonuje ćwiczenia oddechowe;

- współdziała z kolegami w zabawach

- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,

- uważnie słucha poleceń nauczyciela,

- wykonuje pracę plastyczną zgodnie z poleceniami nauczyciela ,

- porządkuje miejsce pracy

METODY:

- czynne

- słowne

- percepcyjne

MIEJSCE: sala przedszkolna

FORMA: grupowa, indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: balony o różnych kształtach i kolorach, serpentyny, mazaki, ilustracje, płyta CD, magnetofon, plansza z wzorami rytmów, farby do malowania palcami, chusta animacyjna, obrusy, wizytówki z imionami.

Przebieg zajęć

 

1.     Powitanie – zabawa integracyjna w parach ze śpiewem pt: „Wszyscy są witam Was”.

2.     Sprawdzenie listy obecności.

3.     Odszukiwanie wizytówek z imionami.

4.     Wprowadzenie do tematu- pytania nauczyciela, jakie wydarzenie czeka nas w tym tygodniu (bal karnawałowy).

·        Rozmowa na temat tego, co to jest karnawał- i jakie są z nim związane tradycje (pokaz ilustracji –bal przebierańców)

·        Rozmowa kierowana na to, jak przygotowujemy się do balu, czym stroimy sale. (balony, serpentyny).

5.     Pokaz ilustracji : balonu, serpentyny, balu. Czytanie całościowe wyrazów: balon, serpentyna, bal  (podział wyrazów na sylaby, wyodrębnianie pierwszej głoski w wyrazie, próby podziały wyrazów na głoski).

6.     „Przywitanie z Balonikusiem”- prezentacja przez nauczyciela balona z uśmiechniętą buzią - przedstawienie go dzieciom i witanie się z nim przez dzieci. Rozmowa na temat balona - kolor, kształt, wielkość.

7.     Porównywanie Balonikusia z innymi zaprezentowanymi balonami, które różnią się od niego kształtem, wielkością, kolorem.

8.     Rozdanie dzieciom balonów w różnych kolorach. Malowanie ich przez dzieci mazakami- nadawanie indywidualnego wyglądu.

9.     Zabawy z balonami:

·        zabawa naśladowcza- chodzimy z balonami po sali do muzyki w określony sposób:

- jak z małym dzieckiem na rękach- kołyszemy;

- jak z pieskiem na smyczy;

- jak z teczką pod ręką;

- jak w cyrku- na nosie;

- jak z partnerem w tańcu- obejmując.

·        ćwiczenie oddechowe- dmuchamy z całej siły na balony, aby poleciały w jeden określony kąt sali;

·        ćwiczenia rytmu- siadamy w kółeczku- balon wkładamy między nogami- nauczyciel wygrywa rytm na balonach- „bębenkach”, dzieci powtarzają.

·        ćwiczenie umiejętności określenia położenia przedmiotów w przestrzeni- wykonywanie przez dzieci poleceń nauczyciela- kładąc go:

- z lewej strony;

- z prawej strony;

- przed sobą;

- za sobą;

- na sobie.

·        „Balonikowe koła”- dzieci do muzyki dowolnie odbijają balonami, gdy muzyka przestaje grać- patrzą na nauczyciela, który trzyma w ręku pewną ilość balonów- i tworzą koło składające się z tylu osób, ile pokazuje nauczyciel (jeśli braknie dzieci do dopełnienia jakieś grupy, dobierają balon z kosza).

·        „Balonowe rytmy”- podział dzieci na grupy, a w każdej grupie znalazło się dziecko z balonikiem w innym kolorze. Nauczyciel pokazuje na kartce ułożony rytm, a zadaniem dzieci jest ustawienie się w rzędzie według pokazanego wzoru. Wygrywa grupa, która pierwsza ustawi się prawidłowo.

·        „Trampolina dla balonów”- rozładowanie energii-  podrzucanie baloników na chuście animacyjnej, aby nie spadły, wrzucanie określonych kolorów.  

10. „Kolorowe baloniki”- zadanie przy stolikach- malowanie wyciętych balonów – techniką malowania 10 palcami- zapoznanie dzieci z metodą. Doklejenie sznurków z bibuły do balonów. Omówienie i powieszenie na wystawie wykonanych prac. Porządkowanie miejsca pracy.

11. Zakończenie zajęć- zebranie grupy na dywanie. Podsumowanie zajęcia. Uścisk przyjaźni. Rozdanie dzieciom podłużnych baloników, skręcanie ich w różne kształty.

 

 

 


 

Miejskie Przedszkole Nr93

Ostatnio on-line:
2 miesiące temu

Aleksandra Wójcik dodał/a również:


W gazetowej krainie
Odwiedzono: 3219
Wesoły karnawał
Odwiedzono: 7545


Komentarze

Maria Domańska   •   ponad 2 lat temu   •   link   •   komentarz narusza regulamin?

 Brawo Renata Stachowicz   •   ponad 2 lat temu   •   link   •   komentarz narusza regulamin?

Baloniki to bawiły dzieci.


Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Polecane