Niedziela, 23 Października 2011, 19:14:06


"Rytmiczny deszczyk"- scenariusz zajęć z wykorzystaniem metody D. Dziamskiej

Katarzyna Sobiech

Prywatne Przedszkole

„Pod Muchomorkiem”

w Toruniu

 

„Rytmiczny deszczyk” – scenariusz zajęć w grupie 5-latków

z wykorzystaniem metody edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej

 

Cele operacyjne – dziecko:

·         kreśli linie na arkuszu papieru naprzemiennie prawą i lewą ręką oraz oburącz;

·         dostosowuje swoje czynności do rytmu słyszanego utworu muzycznego;

·         sprawnie wycina nożyczkami;

·         zgodnie współpracuje w małej grupie zadaniowej;

·         prawidłowo określa miejsce na kartce papieru;

·         kreśli linie pionowe trzymając się liniatury;

·         czerpie radość i satysfakcję z wykonywanych zadań.

 

Metody pracy:

·         słowne

·         czynne

·         metody aktywizujące

 

Formy pracy:

·         praca indywidualna

·         praca grupowa

 

Środki dydaktyczne: arkusze szarego papieru, pastele, płyta CD z niezbędnymi utworami, nożyczki, klej, kartki z liniaturą, papierowe koła o różnej wielkości.

 

Przebieg zajęć:

1.      Zabawa poprzedzająca ćwiczenie na liniaturze

Do stolików przyklejone zostały arkusze szarego papieru. Każde dziecko otrzymuje dwie niebieskie kredki. Dzieci chodzą wokół stolików i kreślą rytmicznie kreski jedną ręką, oburącz i naprzemiennie. Poruszają się w rytm utworu Fantasia Mobile.

Kiedy cała przestrzeń arkusza zostanie zapełniona kreskami, dzieci otrzymują nożyczki i mają za zadanie wyciąć dla siebie po kawałku arkusza. Rytmicznie wycinają fragmenty narysowanego deszczu. Podczas wycinania dzieci stoją. Cała grupa trzyma papier, a jedno dziecko odcina kawałek papieru z deszczem. Wycinanie odbywa się w rytm utworu Hanukah, hanukah.

 

2.      Ćwiczenie właściwe – rysowanie na liniaturze

Dzieci naklejają na liniaturę wycięte kawałki papieru z deszczem, w miejscu wskazanym przez nauczyciela. Następnie nauczyciel mówi, że dzieci spróbują ponownie narysować deszcz, ale taki, którego krople padają prosto w dół, ponieważ nie ma wiatru. Dzieci mają starać się rysować kreski rytmicznie, ale zawsze pionowo. Nauczyciel demonstruje na tablicy kreślenie kresek. Odbywa się to przy utworze Fantasia Mobile.

 

3.      Ćwiczenie końcowe – parasolki

Po narysowaniu deszczu dzieci wykonują papierową parasolkę. Składają koło na pół, przyklejają do kartki i dorysowują rączkę parasolki.

 


 

Prywatne Przedszkole "Pod Muchomorkiem"

Ostatnio on-line:
miesiąc temu

Polecane