Niedziela, 13 Września 2009, 20:15:47


W krainie zimy - konspekt zajęć dla 4-latków

Grupa : 4-latków

Obszar programu wychowania przedszkolnego :Ja  i  świat  przyrody

 

Temat Kompleksowy: Gdy spadnie pierwszy śnieg.

Temat zajęcia:   Zabawy w krainie Śniegu .

 

Cel ogólny :

 • Rozwijanie  zainteresowań  przyrodniczych
 • Wdrażanie do samodzielnego podejmowania zadań , aktywnego uczestniczenia w zajęciach z grupą
 • Uwrażliwienie na piękno i tajemniczość zimowego krajobrazu.

Cele  szczegółowe:

Dziecko

 • okazuje innym życzliwość słowem, gestem i uśmiechem
 • zna cechy charakterystyczne dla zimy
 • rozpoznaje figury geometryczne –koło, kwadrat , trójkąt ,prostokąt.

Forma organizacyjna:

 • zbiorowa
 • indywidualna

Metody:

 • podająca: opis
 • poszukująca :problem do rozwiązania
 • operatywna : praktycznego działania

Przebieg zajęcia:

Zaproszenie do koła i zaproszenie w podróż do Krainy Śniegu.

Powitalna piosenka mieszkańców zimowej krainy:

Witam Was

Witam Was

Do zabawy już  czas

Jestem ja jesteś ty

Raz ,dwa trzy

"Miłe gesty" - powitanie sąsiadujących kolegów w sposób zaproponowany przez nauczyciela .

 • pocieranie nosami
 • uderzanie dłonią o dłoń 

„Wesołe zabawy „-pląsy  - „ A ram sam" 

Śniegowe zagadki – Co zakrył padający śnieg?

-kwadrat ,koło , trójkąt ,prostokąt .

Zagadki tematyczne  - o bałwanku

                                     - śnieżynkach

                                     - iglo

                                     -choince

Wyszukiwanie podobieństw i elementów łączących poszczególne obrazki

 

Zabawa do piosenki „ Hu hu ha nasza zima zła „

 

Praca przy stolikach – kolorowanie elementów związanych z zimą .

 

Ewaluacja – pozytywne  aspekty zajecia to  rozpoznawanie  cech zimy i elementów związanych tematycznie z zimą , prawidłowe nazywanie figur geometrycznych ,

 

Opracowała mgr Ewa Śledc

 


 

Przedszkole Miejskie nr.4

Ostatnio on-line:
ponad 2 lat temu

Polecane