Niedziela, 27 Lutego 2011, 18:20:55


Wiosna na łące - scenariusz zajęć w grupie 6-latków

 

Temat kompleksowy: Podróże dalekie i bliskie.

Temat dnia: Wiosna na łące.

Grupa wiekowa: 6-latki

Prowadzący: Anna Dudek
 

Cele główne:

 • Stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu mowy i myślenia.
 • Ćwiczenia ortofoniczne, ćw .słuchu fonematycznego.
 • Bogacenie słownika czynnego.
 • Wdrażanie do uważnego wysłuchania wierszy.
 • Poznanie fauny łąki.


Cele szczegółowe – dziecko:

 • Wie, jakie zwierzęta zamieszkują ekosystem łąki,
 • Wypowiada się na temat roli owadów w przyrodzie,
 • Rozpoznaje i naśladuje głosy znanych zwierząt żyjących na łące,
 • Uważnie słucha czytanego przez N utworu,
 • Zna cykl rozwojowy motyla


Metody:

 • Słowne: wiersz, rozmowa
 • Percepcyjne: oglądowe, słuchowe
 • Czynne: ćwiczeniowe, zadaniowe

 

Formy:

 • Indywidualna,
 • Z całą grupą

Pomoce:

 • Historyjka obrazkowa,
 • Obrazki przedstawiające owady i łąkę.


Przebieg

 1. Rozwiązanie zagadek słuchowych (owady) – dzieci odgadują jakie zwierzę wydaje dany dźwięk. Nauczyciel pokazuje ilustrację. Dziecko dokonuje analizy słuchowej wyrazu i opowiada co robi dany owad.
 2. Wysłuchanie wiersza pt „Łąka” I. Salach (rozdanie dzieciom ilustracji przedstawiających łąkę).

  Łąka tylu ma mieszkańców
  Zwierząt, roślin kolorowych.
  Tu motylek, a tam pszczółka,
  Tutaj kwiatek-O! Różowy!   

  Z kopca wyszedł krecik mały
  Obok niego idzie mrówka
  Na rumianku w krasnej sukni
  Przycupnęła Boża Krówka.

  Nad tą łąką kolorową
  Bal wydały dziś motyle,
  Zapraszają wszystkie dzieci
  Więc zatańczmy z nimi chwilę.

  N. pyta dzieci:
  - Kto zamieszkuje łąkę?; Czym jest łąka?; Komu potrzebne są owady (np. pszczoły,osy;)? Jak  się rodzą? Co można robić na łące?
   
 3. Zabawa ruchowa „Spacer po łące” – dzieci idą po łące i witają się ze spotkanymi zwierzętami w ich języku, np. z pszczołą bzz,bzz., z myszką polną pi,pi.
   
 4. Omówienie cyklu rozwojowego motyla. N. na tablicy przypina 4 obrazki przedstawiające cykl rozwojowy motyla. Zadaniem dzieci jest omówienie i ustalenie odpowiedniej kolejności obrazków (jaja, gąsienica, kokon, motyl).
   
 5. Zabawa "Prawda czy fałsz". Nauczycielka mówi zdania o łące a dzieci określają ich logiczność: prawda – podnoszą rękę do góry, fałsz – kładą ją na kolanach.

  Na łące rośnie wysoka trawa, a w niej są biedronki, koniki polne, motyle.
  Pszczoły zbierają nektar z kwiatów i robią z nich lizaki.
  Pod ziemią długie korytarze ryje kret.
   Wiosną na łące dzieci lepią bałwana.
  Po łące przechadza się bocian i szuka żabek na śniadanie.
  A żabki chowają się przed nim w trawie i wołają kra, kra.
 6. Zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem  gazet „Na wiosennej łące”
  N. zaprasz dzieci do zabawy mówiąc: Pachnie łąka, kłania się rumianek, zaprasza wszystkich na łąkowy taniec.
  Jesteśmy na łące, świeci słońce, oddychamy głęboko. Na hasło:

  Wieje wiatr – dzieci dmuchają w gazety by łopotały na wietrze
  Pada deszcze – dzieci stukają paluszkami o gazetę
  Parasol- dzieci chowają się pod gazetę
  Wieje wiatr – dzieci poruszają gazetami
  Na koniec dzieci kładą się na plecach i wdychają nosem świeże powietrze, a N. zbiera gazety.
   
 7. Dzieci otrzymują karty pracy i ich zadaniem jest  odnalezienie spośród różnych wyrazów nazw owadów i innych zwierząt i kwiatów które można spotkać na łące.
   
 8. Wspólne zaśpiewanie piosenki „Wiosenny malarz”.
  Wykonanie pracy plastycznej pt.” Wiosenna łąka” – rysowanie kredkami i pastelami.

 

 

 
 


 

Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej

Ostatnio on-line:
10 miesięcy temu

Polecane