Czwartek, 13 Stycznia 2011, 21:55:02


Bałwanek z kół

 

Konspekt zajęcia

 

 

Data: 10.12.10

Prowadząca: Aneta lenard

Grupa: 3-latki ( Motylki)

Temat kompleksowy (tygodniowy): Nadchodzi zima

Temat szczegółowy: Bałwanek- wyklejanie z kół

 

Podstawa programowa

 

2.   Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie

dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

 

      5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

 

3.   Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

 

     2)   mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji;

 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i

rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

 

2)      grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego

pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne;

 

 

5.   Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

 

       4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym,
              w parku, na boisku, w sali gimnastycznej.

 

8.   Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

 

2)      dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je,

      pląsając lub tańcząc;

 

 

9.      Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.

 

2)       umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych

    środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form

   konstrukcyjnych;

 

 

13.  Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną

 

             1)   liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

 

Cele ogólne:

 

  • rozwijanie umiejętności porównywania wielkości przedmiotów

·         rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie trzech

·         utrwalenie znajomości koła

·         rozwijanie umiejętności rytmicznego poruszania się przy muzyce

 

 

 

Cele szczegółowe:

 

Dziecko:

·         liczy do trzech wskazując  kolejny element

·         uczestniczy w zabawie rytmicznej przy piosence

·         dostrzega różnice w wielkości koła: duże, małe, najmniejsze

 

 

Metody:

  • słowna 
  • czynna  
  • oglądowa 

           

 

Formy:

  • zbiorowa
  • indywidualna- jednolita

 

 

Pomoce:

Opowieść ruchowa „przedszkolnym ogrodzie”, zagadka „Bałwanek”, płyta CD- Muzyczna Akademia Przedszkolaka cz.3  autor Marzena Staniek  : „ Mały bałwanek miotełkę ma” , papierowe elementy do układania bałwanka: koła, czapka, flamastry ,klej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg

 

1 .Opowieść  ruchowa : „ W przedszkolnym ogrodzie”- nauczyciel opowiada ,

     a dzieci naśladują czynności , o których mówi np.:

     Od samego rana pada śnieg ( dzieci naśladują ruchami dłoni padający    

      śnieg)

 

2. Rozwiązywanie zagadki „Bałwanek”

  

Ze śniegu jest zrobiony, kapelusz ma na głowie

Choć niezgrabny, ale miły, dzieci same go lepiły

                                                       (bałwanek)

 

 

 

3. Rozsypana  kołowa- „Tworzymy bałwanka” –

   nauczyciel  wraz  dzieci na dużym arkuszu papieru układa z 3 kół bałwanka – duże koło, małe  koło, najmniejsze koło , kapelusz, dorysowywuje  miotłę  mazakiem

 

 

 

4. Zabawa „Liczymy porównujemy”- przeliczanie do 3

     Dzieci siadają do  stolików  przy swoim bałwanku i wykonują polecenia

      nauczyciela:

Liczą, z ilu kół składa się bałwanek

Podnoszą do góry koła: duże, potem małe, a na końcu najmniejsze

 

 

 

5. Praca plastyczna „Bałwanek”- dzieci z zestawu 3 kół ,kapelusza układają       bałwanka wg  wzoru i dorysowywuje oczy, nos , miotłę

 

6. Zabawa muzyczna  „Mały bałwanek, miotełkę ma”

    

Mały bałwanek , miotełkę ma.

Wymiata kurze , raz i dwa.

Zamiata w prawo, zamiata w lewo.

Podłoga lśni, jak lustrzane niebo.

 

 

 

 


 

Miejskie Przedszkole nr 93

Ostatnio on-line:
3 tygodnie temu

Aneta Lenard dodał/a również:
Komentarze

Katarzyna Kownacka   •   ponad 2 lat temu   •   link   •   komentarz narusza regulamin?

Świetny scenariusz !Katarzyna Kownacka   •   ponad 2 lat temu   •   link   •   komentarz narusza regulamin?

Do wykorzystania !Katarzyna Kownacka   •   ponad 2 lat temu   •   link   •   komentarz narusza regulamin?


Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Polecane