Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się


7 dni temu


"RODZINNA KAPLICZKA MATKI BOŻEJ Z FATIMY"

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

im. Bł. Bolesławy Lament

w Komorowie  

zaprasza całe rodziny do wzięcia udziału w konkursie na:

 ”RODZINNĄ KAPLICZKĘ MATKI BOŻEJ Z FATIMY”

 

W bieżącym roku przypada 100 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Jest to wydarzenie podkreślanie nie tylko przez środowiska kościelne, ale i przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej. Pragniemy, jako polskie Rodziny, przez wzięcie udziału w konkursie bardziej pokochać Maryję i przyjąć Jej orędzia na wzór świętych pastuszków z Fatimy.

W związku z tym nasze Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. Bolesławy Lament w Komorowie organizuje konkurs plastyczno-techniczny pod nazwą „ Rodzinna kapliczka Matki Bożej z Fatimy”.

Cele konkursu:

 • szerzenie kultu Matki Bożej i Jej opieki nad naszymi rodzinami;
 • przybliżenie znaczenia i  aktualności  Objawień Maryjnych w życiu religijnym i społecznym narodu;
 • kształtowanie aktywnej i twórczej postawy wobec sztuki sakralnej;
 • tworzenie okazji do rodzinnej działalności artystycznej – własnoręcznego wykonania kapliczek maryjnych;
 • integracja całych rodzin poprzez uczestnictwo w konkursie rozwijającym sprawność manualną.

Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do Rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zasady i przebieg Konkursu:

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie plastycznej pracy przestrzennej – kapliczki z Matką Bożą;
   
 • prawidłowo i adekwatnie ujęty temat pracy;
 • wysokość Kapliczki nie może przekraczać 50 cm.;
   
 • praca powinna zawierać dane:  nazwisko uczestników (rodziny), liczba i  wiek dzieci, oraz adres zamieszkania. Jeśli prace wysyła przedszkole prosimy o podanie tych samych danych oraz adresu placówki, nazwiska i telefonu nauczyciela koordynującego konkurs;
   
 • jury oceniające prace przyjmie za kryterium ujęcie tematu, ekspresję artystyczną, technikę wykonania pracy;
   
 • prace należy przysyłać do 20 maja 2017 r. na adres:
   

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Misjonarek Św. Rodziny

ul. B. Prusa 4

05-806 KOMORÓW
 

 • organizator przewidział w Konkursie nagrody za pierwsze trzy miejsca i wyróżnienia;
   
 • wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie miesięcznika Bliżej Przedszkola w czerwcu 2017 r.;
   
 •  laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie lub e-mailem przez Organizatora;
   
 • główne nagrody zostaną wysłane pocztą; dyplomy i podziękowania dla uczestników  konkursu oraz nauczycieli chcących otrzymać podziękowanie za udział w konkursie prosimy o dołączenie zaadresowanej koperty zwrotnej wraz ze znaczkiem;
   
 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych osób i opiekunów oraz zgody na publikację i prezentację prac konkursowych;
   
 • organizator zastrzega sobie dysponowanie nadesłanymi pracami, prace nie podlegają zwrotowi;
   
 • o wynikach zadecyduje jury powołane przez Organizatora konkursu.

Postanowienia końcowe

Regulamin Konkursu dostępny jest do wglądu w siedzibie Organizatora , na stronie internetowej przedszkola  http://przedszkolemsf-komorow.pl/ oraz miesięcznika „Bliżej Przedszkola”.

  

Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. bł. Bolesławy Lament

Anna Kocęba
Ostatnio on-line:
6 dni temu
Anna Kocęba dodał/a również:

Polecane

Wiosna w lesie radość niesie!
Pozostało: 21 dni
Odwiedzono: 150

"LALKI TEATRALNE - PACYNKI, KUKIEŁKI, MARIONETKI..."
Pozostało: 19 dni
Odwiedzono: 201

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "KWIATY DLA MAMY I TATY"- V edycja
Pozostało: 15 dni
Odwiedzono: 61

"Wiosna, wiosna jest radosna !"
Pozostało: 1 dzień
Odwiedzono: 729