Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się


7 dni temu


"TO ZIEMIA - DZIECI ŚWIATA"

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 8 IM. J. AWGULOWEJ W TORUNIU

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W  VII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  PLASTYCZNEGO 

 „TO ZIEMIA – DZIECI ŚWIATA

Cele konkursu:

 • prezentacja twórczości plastycznej dzieci;
 • kształtowanie właściwego stosunku do otaczającego świata;
 • pobudzenie wyobraźni i kreatywności dziecka.

Zasady konkursu:

 • W konkursie mogą wziąć udział dzieci przedszkolne w wieku od 3 do 6 lat.  Kategorie: dzieci 3-4 letnie, dzieci 5-6 letnie. Prosimy o nadesłanie maksymalnie 6 prac z każdej placówki. Techniki plastyczne: płaskie dowolne: rysowanie, malowanie, techniki łączone. Prace formatu A4.
   
 • Prace prosimy nadsyłać do 01 V 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres:

 

Przedszkole Miejskie nr 8

Im. J. Awgulowej

Ul. Chabrowa 49

87-100 Toruń
 

 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i adres placówki, do której uczęszcza uczestnik, imię i nazwisko nauczyciela, opiekuna, telefon kontaktowy do placówki, adres e-mail. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.
   
 • Oceny prac dokona powołana przez organizatora Komisja. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
   
 • Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.  Dyplomy i podziękowania za udział w konkursie dla każdego uczestnika prześlemy drogą elektroniczną na podany adres e - mail. Lista laureatów będzie opublikowana na stronie internetowej www.blizejprzedszkola w zakładce konkursy do dnia 20 V 2017 r.
   
 • Organizator nie przewiduje zwrotu prac konkursowych.
   
 • Wystawa pokonkursowa odbędzie się w Przedszkolu Miejskim nr 8 w Toruniu.
   
 • Nadesłane prace konkursowe nie będą zwracane, przechodzą na własność organizatora.
   
 • Nadesłanie prac konkursowych jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na powielanie danych osobowych jej autora i zgodę na prezentacje prac.

Osobą odpowiedzialną z ramienia organizatora za nadzór nad przebiegiem konkursu jest mgr Katarzyna Wojciechowska. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres  e – mail: pm849@poczta.onet.pl

  

Przedszkole Miejskie nr 8 im. J. Awgulowej

Katarzyna Wojciechowska
Ostatnio on-line:
7 dni temu
Katarzyna Wojciechowska dodał/a również:


Komentarze
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Polecane

II edycja Anglojęzyczny konkurs "Poems and songs for children"
Pozostało: 32 dni
Odwiedzono: 143

"Kim będę w przyszłości - pragnienia przedszkolaków"
Pozostało: 34 dni
Odwiedzono: 227

Krakowski Konkurs Piosenki z Okazji Dnia Mamy i Taty
Pozostało: 35 dni
Odwiedzono: 433

"OZDOBY WIELKANOCNE"
Pozostało: 4 dni
Odwiedzono: 506