Jeśli nie posiadasz konta, zarejestruj się


7 dni temu


III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Kartka wielkanocna"

Przedszkole Niepubliczne MałoLatek w Stróżewku zaprasza do udziału                  

                     w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt.

"Kartka wielkanocna”

 

Cele konkursu:

- kultywowanie wśród dzieci tradycji świątecznych,

- rozwijanie pomysłowości i wyobraźni artystycznej dziecka oraz przyczynianie się do rozwoju uzdolnień plastycznych,

- rozwijanie inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych,

- promowanie dziecięcej twórczości w szerszym środowisku.

 

Regulamin konkursu:
 

1. Adresatami konkursu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat z terenu całej Polski.
 

2. Technika wykonania – dowolna.
 

3. Placówka może nadesłać maksymalnie 5 prac.
 

4. Nadesłane wytwory oceniane będą pod względem:

- samodzielności wykonania,

- oryginalności i pomysłowości twórczej,

- estetyki i różnorodności materiałów użytych do pracy.
 

5. Każda praca powinna być opatrzona metryczką:

- imię, nazwisko, wiek dziecka,

- adres przedszkola, numer telefonu kontaktowego, e-mail,

- imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem, którego została wykonana praca.
 

6. Prace należy nadesłać do 6 kwietnia 2017r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
 

Przedszkole Niepubliczne MałoLatek

Stróżewko 47/2,

09-410 Płock

woj. mazowieckie

z dopiskiem „Konkurs plastyczny”

 

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 kwietnia 2017r., wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.blizejprzedszkola.pl
 

8. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dzieci i ich opiekunów.

 

9. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do wykorzystania ich w celu promocji konkursu i placówki.
 

 10. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu. W każdej kategorii wiekowej przewidziane są nagrody i wyróżnienia.
 

11. Nagrody, dyplomy, wyróżnienia i podziękowania będą wysłane pocztą na adres przedszkola.
 

12. Nauczyciele, którzy chcą otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o załączenie zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem pocztowym (imię i nazwisko na kopercie oraz adres).
 

13. Wszystkie informacje dotyczące konkursu można uzyskać u koordynatora: p. Marleny Wiśniewskiej pod numerem telefonu  698-127-124.

  

Przedszkole Niepubliczne MałoLatek

Paweł Goszczycki
Ostatnio on-line:
7 dni temu
Paweł Goszczycki dodał/a również:


Komentarze
Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Polecane

XV SPARTAKIADA ZDROWIA
Pozostało: 2 dni
Odwiedzono: 191

Portret mojej mamy
Pozostało: 46 dni
Odwiedzono: 215

III edycja ogólnopolskiego konkursu plastycznego Smok Wawelski w oczach dziecka
Pozostało: 25 dni
Odwiedzono: 232

II Ogólnopolski Wielkanocny Konkurs Kulinarny " Jajeczne wariacje"
Pozostało: 4 dni
Odwiedzono: 450