rok temu


"Prezenty dla Babci i Dziadka"

 

Miejskie Przedszkole nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi
ogłasza konkurs na pracę plastyczną pt.

"Prezenty dla Babci i Dziadka”

 


Główne założenia konkursu:

Ø  rozwijanie u dzieci umiejętności dostrzegania wartości rodziny;

Ø  rozwijanie pomysłowości i inwencji twórczej podczas wykonywania pracy plastycznej;

Ø  wzmocnienie szacunku i miłości do babci i dziadka.



Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 lat.

2. Technika wykonania prac dowolna - forma płaska w formacie A/4, ważna jest pomysłowość dzieci.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.12.2013r. i trwa do dnia 13.01.2014r. (decyduje data stempla pocztowego), adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli, na adres:


Przedszkole Miejskie Nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi
ul. Batalionów Chłopskich 21
94-058 Łódź
z dopiskiem "Prezenty dla Babci i Dziadka”

 

4. Na konkurs można zgłaszać tylko prace indywidualne; ilość prac z jednej placówki - max 2.
5. Każda praca powinna posiadać metryczkę zawierającą: imię i nazwisko dziecka, adres przedszkola, imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego została wykonana praca.
6. Wymagane jest przesłanie pracy wraz z kartą zgłoszeniową, która jest zamieszczona w załączniku. Bez tego dokumentu praca ulegnie dyskwalifikacji. Pobierz kartę zgłoszeniową
7. Oceny nadesłanych prac dokona niezależne jury. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia, a nauczyciele pod kierunkiem których zostały wykonane nagrodzone
 i wyróżnione prace, otrzymają podziękowania.
8. Uczestników, którzy chcieliby otrzymać potwierdzenie udziału w konkursie, prosimy o dołączenie koperty zwrotnej ze znaczkiem i adresem odbiorcy.
9. Rozstrzygnięcie konkursu i wysłanie podziękowań oraz dyplomy nastąpi do dnia 15.01.2014r.

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 

Informacje o konkursie:

Dorota Panek, Ewelina Piotrowska, Aleksandra Rojkowska tel. /42/ 2523888

 

 



 

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi

Ewelina Piotrowska
Ostatnio on-line:
miesiąc temu

Ewelina Piotrowska dodał/a również:




Komentarze




Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Polecane

"Moje zielone miasto"
Pozostało: 9 dni
Odwiedzono: 628

Narysuj przygody Tappiego!
Pozostało: 57 dni
Odwiedzono: 110

"Przedszkolaka rady na odpady"
Pozostało: 27 dni
Odwiedzono: 306

"Wiosenne kompozycje"
Pozostało: 16 dni
Odwiedzono: 348




Weź udział w projekcie Poszukiwacze Przygód
i korzystaj z materiałów pomocniczych - BEZPŁATNYCH dla prenumeratorów!

Zobacz więcej