ponad 5 lat temu


Maska Karnawałowa

Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Domek" o profilu angielskim w Warszawie

ogłasza Ogólnopolsi Konkurs Plastyczny

 

"Maska Karnawałowa"

 

Cele konkursu:

- pobudzanie wyobraźni i kreatywności dziecka;

- czerpanie radości z procesu tworzenia;

- prezentacja talentów plastycznych.

 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do dzieci od 3 do 6 lat.

2. Technika i format pracy dowolny (bez elementów sypkich np.: ryż, kasza manna itp.)

3. Każda praca powinna być opatrzona komputerowo napisaną metryczką, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, nazwę i dokładny adres placówki, telefon, e-mail, imię i nazwisko nauczyciela.

4. Każda placówka może złożyć max. 3 prace, które należy przesłać na adres:

 

Przedszkole Niepubliczne

"Słoneczny Domek"

 o profilu angielskim

ul. Skarbka z Gór 45c

03-278 Warszawa

z dopiskiem: Maska Karnawałowa

 

5. Termin nadsyłania prac: 31 stycznia 2012r.

6. Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 luty 2012r.

7. Jury wyłoni 3 laureatów, którym przyzna nagrody rzeczowe i dyplomy. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie lub mailowo.

8. Oceniane będą: ciekawe ujęcie tematu, technika, estetyka, samodzielność.

9. Nadesłanych prac nie zwracamy. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą oceniane.

10. Nagrody dla laureatów zostaną przesłane pocztą. Nauczyciele, którzy pragną otrzymać podziękowania za przygotowanie dzieci do konkursu proszeni są o załączenie do wysłanych prac zaadresowanej koperty (format A4) ze znaczkiem.

 

Koordynator konkursu: Justyna Kaźmierczak

 

  

Przedszkole Niepubliczne "Słoneczny Domek" o profilu angielskim

Justyna Kaźmierczak
Ostatnio on-line:
ponad 5 lat temu
Justyna Kaźmierczak dodał/a również:


Komentarze

Michalina Kępys   •   ponad 5 lat temu   •   link   •  

 Witam :)
Kiedy będą wyniki?Marzenna Zawisza   •   ponad 5 lat temu   •   link   •  

No właśnie kiedy będą wyniki?


Aby dodać komentarz musisz być zalogowany

Polecane